Platserna på Tingshusgatan lär vara de med mest beläggning. Foto: Lars-Åke Englund

Parkeringsbrist eller informationsbrist?

HÄSSLEHOLM Är det verkligen svårt att få tag i en parkeringsplats i centrala Hässleholm?
Norra Skånes kartläggning visar att det finns bortemot 800 parkeringsplatser inom 400 meter från Stortorget.
– Man måste hänga med i samhällsutvecklingen, säger centrumledare Johan Jönsson.

Fredag förmiddag. Alla parkeringsfickorna längsmed Tingshusgatan är upptagna. På Nytorget är det endast handikapparkeringen som gapar tom. Bilarna kryper förbi i jakt på någonstans att ställa sig.
– Man måste se till attityden hos sig själv. Jag vet att det finns bra parkeringsplatser lediga, men i stället för att ta den bästa och gå dit jag ska så söker jag efter en som är så nära som möjligt, säger Jönsson.
– Alla kör in på Tingshusgatan och vill ställa sig där, konstaterar han.

Möjligheten att i princip köra hela vägen fram till den affär man vill till har sakta men säkert byggts bort. Och utvecklingen går vidare åt det hållet.
Nästa år ska förhoppningsvis en ny parkeringsstrategiplan börja utformas. Den existerande är gammal och för daterad för att kunna omarbeta. I stället måste arbetet göras från grunden.
– Hässleholm har aldrig haft problem med parkeringsmöjligheter, och har det egentligen inte nu heller. Ser vi till antalet platser är det väldigt många lediga platser och därmed extra mot vad som behövs, säger Veronica Haagen, trafikingenjör på tekniska förvaltningen.
Under arbetet med strategin ska beläggningsgraden på de olika parkeringarna utredas.
– Vanligtvis leder det till att man måste öka antalet platser, men gissningen är att Hässleholm skulle behöva minska om man ser till hur många lediga som finns i dag. Omsättningen på centrumnära platser behöver också ses över. Vi vill optimera användningen av marken, säger Haagen.

Trafikingenjören var tidigare verksam i Lund, där man haft önskan likt den i Hässleholm, att flytta trafiken till västra sidan av järnvägen.
– Man hade en diskussion och fick över bilisterna genom att göra det svårare att köra på östra sidan. Men det kan säkert ta fem, tio år innan det sätter sig. Här finns en otålighet i politiken, man hittar ingen stabilitet i hur man ser på trafiken, säger Haagen.
I Lund, precis som i många andra städer, har man så kallade p-ledningssystem. Med informationsskyltar visas bilisterna var det finns lediga parkeringsplatser.
– Vi pratar mycket om p-ledningssystem och har en önskan om att få hit det till Hässleholm som en service åt bilisterna. Det är ett stort system, och ett dyrt sådant, men det finns definitivt på vår önskelista, säger Haagen.
I de tre parkeringsgaragen – Norra Station, Kulturhuset och Gallerian – finns det nästan alltid lediga platser.
– Norra station har bästa läget, och nu har vi fått upp skyltarna som hänvisar hit, säger Haagen.
– Det känns kanske längre bort, men det tar lika lång tid att ta sig in till centrum, plus att man inte behöver lägga tid på att köra och leta efter en ledig plats, utvecklar hon.
Hon tror att det till viss del handlar om en mental spärr att bilisterna fortsätter att välja östra sidan av järnvägen.
– De som kört i Hässleholm tidigare fortsätter köra till öster av gammal vana. Men folk utifrån väljer oftare västra sidan i stället. Då har man inte vanan inne, säger Haagen.

I översiktsplanen finns än mer långtgående tankar om parkeringsmöjligheterna i centrum.
– I den har det slagits fast att det skulle behövas fyra parkeringshus, ett i varje hörn av staden. Tanken är att samla parkeringarna i ytterkanten, men ha gångavstånd in till ett mer eller mindre bilfritt centrum, säger Haagen.
– Men då pratar vi en långsiktig lösning som tar tid. Detta hänger även ihop med en ny generation järnväg och höghastighet som innebär en helt annan kapacitet och hållbarhet, säger hon.

Grafik av Nils Kr. Reppen, Nordic Infographics

Dagens fråga

Använder du reflexer?

Loading ... Loading ...