Det pågående utbrottet av afrikansk svinpest sprids sedan 2007 i Europa. Viruset är ofarligt för människor och har ännu inte hittats i Sverige. I Osby kommun har affischer satts upp för att varna människor för att kasta mat i naturen.Foto: Arkiv

Så ska vildsvinen tas om hand

På landet Livsmedelsverket har i samarbete med olika branschorganisationer tagit fram förslag på hur hanteringen av vildsvinskött ska bli enklare.

Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera former för fortsatt säker, förenklad hantering av vildsvinskött. Arbetet sker i samverkan med branschorganisationer och myndigheter och med stöd av Tillväxtverket.
– Tack vare en bred representation har vi under våren fått en god bild av och förståelse för vilka hinder och möjligheter som finns längs vildsvinets resa från skog till bord, säger Arja Kautto, projektledare vid Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.
Arbetet har tydliggjort att lösningen inte finns i en åtgärd.
– Vi måste se helheten; från en utvecklad jägarutbildning till efterfrågan hos konsument. En åtgärd, av eller för en aktör, räcker inte. Så vi måste fortsatt jobba tillsammans, säger Arja Kautto.
Livsmedelssäkerhet och gällande lagstiftning har varit styrande för diskussionerna om eventuellt ändrat regelverk och volymer. Förutom workshops har djupintervjuer genomförts. En bieffekt av arbetet har varit att deltagare utvecklat varandras idéer om exempelvis marknadsföring av vildsvinskött och digitala lösningar för kommunikation mellan jägare och vilthanteringsanläggningar. Det är frågor som inte ägs av Livsmedelsverket utan kan omhändertas och drivas av andra.
– Vi upplever att det finns en gemensam bild över vilka utmaningar som finns i respektive del av kedjan och deltagarna har angripit frågan ur ett helhetsperspektiv. Det är en komplex kedja med många aktörer men det finns ett stort engagemang och vilja att leverera mer svenskt, säkert vildsvinsskött, säger Arja Kautto.
Nu väntar sammanställning och fortsatt konsekvensanalys, följt av remissrunda i september. Slutrapport ska lämnas till regeringen senast den 30 november.

Läs På Landet