Italiensk samverkan om djurhälsa

På landet

Sverige och Italien har inlett ett samarbete för ökad djurvälfärd i Europa och världen. Det var vid senaste mötet med generalförsamlingen för OIE, världsorganisationen för djurhälsa, som de båda ländernas ansökan om att få bilda ett gemensamt centrum för djurskydd/djurvälfärd godkändes. Det innebär att Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) vid Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med motsvarande organisation i Italien, IZSAM får i uppdrag att föra ut kunskaper om betydelsen av djurvälfärd i Europa och världen.
– En god djurvälfärd är viktig, för djurens egen skull, men också för att det finns ett nära samband mellan djurs hälsa och människors hälsa, säger Viveka Hillegaart, föreståndare för SCAW.