Avtal med kvinnojour uppsagt

Hässleholm

Hässleholms kommun har sagt upp sin abonnerade plats på Frida kvinnojour. Det har socialnämndens beslutat. Sedan 2011 har kommunen ett avtal med Frida kvinnojour som innebär att man abonnerar ett rum där och därmed är garanterad en plats. Det kostar 300 000 kronor per år. Avgiften höjdes 2016. Under 2018 utnyttjades platsen 159 dygn.
– Kommunen har bara utnyttjat platsen till 40 procent. Eftersom placeringar måste göras utifrån individuella bedömningar kan klienter inte alltid placeras i Hässleholm, förklarar Robin Gustavsson (KD) ordförande i socialnämnden.

Enligt socialnämnden kan Frida kvinnojour nu hyra ut rummet.
– Kommunen betalar för platsen även om vi inte använder den. Nu får Frida kvinnojour tillgång till platsen när kommunen inte använder den, förklarar Robin Gustavsson.
Den negativa konsekvensen kan bli att det blir svårare att hitta en akutplats i Hässleholmsområdet.

Dagens fråga

Använder du reflexer?

Loading ... Loading ...