Pottränade kor ökar djurvälfärden och minskar miljöpåverkan visar forskningen. Foto: Wikimedia Commons

Framgångsrik potträning för kor

På landet Genom potträning för kor har forskare i Kanada och Nya Zeeland kunnat påvisa både minskade utsläpp och höjd djurvälfärd.

Genom att arbeta med olika former av belöningssystem har forskarteamen lyckats förmå boskapen att bajsa på vissa specifika avskilda platser och på det sättet uppnått en rad vinster. Det handlar exempelvis om minskade ammoniakutsläpp, mindre kväveförluster, förbättrad kohälsa och hygien och ökade möjligheter för korna att ägna sig åt sitt naturliga beteende.
Genom försöken har man också kunnat visa hur man genom skräddarsydd byggdesign kan prioritera kokomfort istället för gödselhantering. I förlängningen kan man se mindre kostnader för både arbetskraft och gödsel.
En av de ledande forskarna är Alison Vaughan, tidigare verksam vid University of British Columbia i Kanada, som pratade om sina resultat i ett TED-talk 2017, skriver Farmers Weekly. Där berättade hon bland annat att en genomsnittlig ko producerar cirka 15 liter urin och 30 kilo avföring varje dygn.
– På grund av detta är ladorna ofta utformade för att göra borttagning av gödsel lättare och för att hålla kor från gödseln, men vissa av dessa konstruktioner och strukturer kan äventyra kornas komfort och begränsa deras beteendefrihet, menar Alison Vaughan.
Den senaste studien genomfördes under sex veckor tidigare i år, på en besättning av Jerseykor. Resultaten kommer presenteras senare under 2019. Rent praktisk har försöken genomförts med hjälp av fjärrstyrda matningsstationer. Genom att belöna korna med mat lärdes de att göra sin behov på särskilda ställen.
– Om boskapen kan bli pottränad så kan vi förbättra hygienen och ge lantbrukarna bättre kontroll över utsläpp på betesmarkerna. Detta skulle innebära en stor miljövinst och minska kväveförlusterna på gårdarna, säger forskaren Luke Cooley från det nyzeeländska forskningscentrumet AgResearch.

Läs På Landet