Förberedelser inför den sedvanliga anstormningen.
Raps behandlad med Belkar, tvärtemot tillverkarens rekommendationer, har resluterat i abnorma knoppar.
Jonas Jönsson har varit med på flera fältvandringar.
Ett femtiotal personer delog i vandringen på fälten i Borgeby.
Kerstin Wahlqvist, lantbrkare och själv HIR-anställd, var en av de som fick höra om läget i fält.
Den svala våren har get rapsen en långt utdragen blomning och även det som varit eftersatt har haft tid att komma ifatt, berättar Ida Lindell.
Här är det full koll på mässfälten.

Vandring i väntan på årets lantbruksfest

På landet Borgeby fältdagar är en fest för alla med minsta intresse för lantbruk. Men för dem som är riktigt intresserade är det ett tillfälle att ta del av de senaste rönen och lära sig ännu lite mer. Ett bra tillfälle att göra det är på en fältvandring inför fältdagarna.

Ett 50-tal personer har samlats för en andra fältvandring ute vid Borgeby. Det är en sval och blåsig eftermiddag.
Det är svårt att föreställa sig nu, men om inte allt för lång tid kommer det att finnas 25 000 besökare, utställare och föredragshållare här och mängder av marknadsstånd, matvagnar, lantbruksmaskiner och fladdrande flaggor med olika färgglada företagsloggor.

Den svala våren har även påverkat växtligheten, men till fältdagarna kommer det att ha vuxit upp fint.
– Det är en fantastisk omvandling som sker här. Allt är planterat för att vara perfekt under fältdagarna, säger Ida Lindell växtodlingsrådgivare från HIR Skåne.
Det är hon och hennes kollega Paul Leteus som håller fältvandringen. Testbäddarna, eller demoparcellerna, här är något av mässans hjärta och ett måste för alla intresserade. Här växer spannmål av olika sorter, betor, raps, majs – ja, det mesta.

Paul Leteus stannar vid en av KWS demonstrationsrutor för att prata om läget i betesfälten överlag.
– Det fanns inledande farhågor med insekter. Hur skulle det gå när man inte fick beta med Gaucho. Men så har det inte riktigt blivit, utan det har gått över förväntan.
Fast en del insektsangrepp har det ändå varit. Nordic Sugar har i samband med det gått ut med rekommendationen att inte bekämpa insektsangrepp och ogräs kombinerat, utan att låta det gå några dagar emellan. Av ogräs finns det en del målla, men det är inte alls lika mycket i år som förra året.

Målla, raps och baldersbrå växer högt och kan skugga betorna. För att vara säker på att man få bort dem och slipper bekymmer senare i sommar får man ta till både en tredje behandling och kanske en fjärde också säger Paul Leteus. Dessutom bör man vara beredd på att göra en radrensning.
– Det är alltid en avvägning mellan kemisk bekämpning och radrensning, konstaterar Paul Leteus.
Betor är en gröda som missgynnas av det svalare vädret, vilket gjort att de är lite små.
– Men vid fint väder blir det bra fart i dem. Betorna har en lång växtperiod och kan kompensera på ett annat sätt än spannmål, säger Paul Leteus.

I testbädden vid sidan om betorna har HIR Skåne rutor med raps som de på försök behandlat med Belkar i olika kombinationer – tvärtemot tillverkarens rekommendationer. Det har resulterat i abnorma knoppar, stjälkar platta och tjocka som rabarber och som vikt sig.
– Belkar är i grunden en bra produkt och fantastisk mot vallmo, men det är lätt att göra fel. Så blanda inte med annat än gräsherbaciden Kerb och var noga med att beakta dosen i förhållande till utvecklingsstadiet. Är det inte fler är två till fem örtblad ska man bara använda halva mängden, säger Paul Leteus.

En fråga med koppling till höstraps är hur farligt det kan vara med kålmalen som plötsligt dök upp i stora svärmar mitten av maj.
Men enligt Ida Lindell gör de nog ingen större skada om de inte blir extremt många, fast i kål kan det bli mer bekymmersamt.

En del av rapsen visar också på sviter från frostnätter och har skidor som gulnat lite i topparna. Men inte heller det behöver vara något problem.
– Raps är fantastiskt på att kompensera, så det lilla ska inte påverka skörden. Men det är klart att ögat faller på de tråkiga axen, säger Ida Lindell som tycker att rapsen överlag ser bra ut:
– Den svala våren har gett en långt utdragen blomning och även det som varit eftersatt har haft tid att komma ifatt. Men det är långt kvar till skörd.

Jonas Jönsson är lantbrukare utanför Dalby och odlar vete, korn, sockerbetor och just raps. Han lyssnar uppmärksamt och tycker att det är bra att fälten vid Borgeby används mer än bara under fältdagarna.
– Jag tycker att det är intressant att se hur de provocerat rapsen. Det är sånt man inte ser någon annanstans. Den som gjort fel berättar ju inte det så gärna.
Jonas Jönsson har besökt fältdagarna flera gånger tidigare och var även med på den förra fältvandringen.
En som däremot är på fältvandring här för första gången är Kerstin Wahlqvist.
Hon bor i Ekeby där de har ett familjejordbruk med växtodling, potatis och får.
– Jag tycker att de har mycket att komma med. Men jag talar lite i egen sak, jag har själv precis börjat jobba på HIR Skåne som vattenrådgivare. Jag hade precis läst klart till agronom på SLU i Uppsala och började här för bara några veckor sedan.