Andreas Mårtenssonl.
Så här såg det ut under förra årets mässa. På onsdag och torsdag väntas över 20 000 besökare.
Så här såg det ut under förra årets mässa. På onsdag och torsdag väntas över 20 000 besökare.
Så här såg det ut under förra årets mässa. På onsdag och torsdag väntas över 20 000 besökare.

Vill bli ledande i Norden

På landet På onsdag är det dags igen för årets viktigaste event i lantbrukssverige – Borgeby fältdagar. Årets tema är vattenhantering och årets gröda potatis.

– Fältdagarna är en fest utan dess like för lantbrukare! Här finns allt från mikroskopiska plantor och ogräs som den växtodlingsnördige kan få grotta ner sig i, till stora maskiner som man kanske bara drömmer om att se annars. Här träffar man branschkollegor, grannar och kanske gamla klasskamrater, säger Andreas Mårtensson, ansvarig för mässan.

Han ser årets ämnen som högaktuella. Bevattning och dränering har hamnat i fokus efter ett blött 2017 och torkan 2018 och potatisen är en gröda man vill lyfta lite extra.
– Det har varit taskig lönsamhet för potatis de sista åren, men nu är det på väg tillbaka. Konsumtionsmönstren har ändrats ganska kraftigt de senaste tio åren på potatis, från att konsumenten åt mycket packpotatis, plockade i butiken och skalade och kokade hemma till mera färdigproducerat. Det har hänt mycket inom odlingsteknik och sorter.
På utställningsområdet kommer det att finnas 15-20 aktörer inom potatisindustrin som ställer ut och visar sina produkter och tjänster. Det kommer också att finnas testbäddar med olika sorter och växtskyddsmedel och en maskindemonstration som visar allt från sättning till upptagning och mekanisk ogräsbekämpning och rensning.

Även vattenhantering uppmärksammas på mässområdet med en stor bevattningsdemonstration med både konventionella slangmaskiner, som rullar in sig själv, och lite nyare pivotsytem.
– Sedan har vi täckdikningsdemo som visar live hur de plöjer ner slang i marken, vilka fyllnadsmaterial som ska användas och kostnader kring det hela. Man säger att ett hektar mark i södra Sverige kostar mellan 300 000 och 400 000 kronor att köpa och det kostar mellan 20 000 och 25 000 kronor att dränera ett hektar mark. Så det kan finnas mer vinning i att få sin mark högproducerande än att köpa ny mark. Det finns mycket att resonera kring, säger Andreas Mårtensson.

På preeventet dagen innan mässan har man bjudit in forskare och aktörer från branschen som ska diskutera hur man själv kan hantera sin vattenstrategi gällande bevattning och dränering på gården och hur odlingssystemen måste anpassas efter hur klimatet förändras.
– Preeventet är en heldagskonferens där man kombinerar teori med praktik. Vi har med forskare från bland annat SLU och Minnesota University. Sen går vi ut i fält och diskuterar sånt som hur man ska bevattna, vilken styrning som behövs, vad det kan kosta, hur jag ska avvattna och om jag behöver söka tillstånd för dränering. Sedan blir det ett besök i gropen för att se hur grödorna påverkas av torka.
Ni har ju maskindemonstrationer också. Vad är nytt i år?
– Vi har lyft ut plogarna från jordbearbetningsdemonstrationen och har ett rent kunskapsfokus på dem. Återförsäljarna får själva vara med och berätta om fördelar och nackdelar med deras plogar och våra rådgivare står och visar på fördelar och nackdelar med plöjningen och kostnader runtomkring och hela den biten. Så mer fokus på kunskap kring maskindemonstrationen än tidigare då det kanske varit mer show, säger Andreas Mårtensson.
Förra året presenterade ni ett samarbete med Agromek i Herning. Fortsätter det?
– Ja, det har vi utvidgat och så har vi startat ett nytt samarbete med ett danskt rådgivningsföretag som heter VKST som är stora på Själland och i år kör danska guidningar vid våra parceller, just för att bemöta de danska besökarna. Det är inte alltid helt enkelt med facktermerna när det gäller odling. Sen har vi ett nytt samarbete med Finland också för att locka hit fler finländska besökare. Vi vill gärna bli norra Europas ledande lantbruksmässa, säger Andreas Mårtensson och sammanfattar:
– Borgeby fältdagar är ett fantastiskt forum för att utveckla lantbruket. Vi hade 100 lantbrukare på en av våra fältvandringar. Säg att de har gårdar på i genomsnitt 200 hektar. Plötsligt representerar de 20 000 hektar. Då räcker det med att de får med sig en liten lärdom härifrån och lyfter sin odling lite grann så tänker man vilken fantastisk utveckling det blir utslaget på en sån areal. Det är kanon.