Protesterna var omfattande mot att estet- och industriprogrammen i våras sattes på paus. Nu erbjuds programmen från höstterminen 2020. Det är för sent att öppna för ansökningar till höstterminen i år. Arkivbild.

Opinionen segrade: Hotade program kvar

Hässleholm Protesterna hjälpte. Från höstterminen 2020 erbjuds estetiska- och industritekniska programmen på gymnasiet i Hässleholm.

Beslutet togs i enighet i barn- och utbildningsnämnden i torsdags, men Socialdemokraterna och Centern ville att programmen skulle öppnas för sökande redan från i höst.
– I grunden har det egentligen inte skett några förändringar, eftersom nämnden redan i mars beslutade om att slopa intagning till programmen i höst och avvakta med ny intagning till hösten 2020, säger Stefan Larsson (M) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Anledningen till att ”pausen” består till nästa år är att det är för sent att göra om antagningarna.
– Det skulle påverka andra utbildningar i Hässleholm och i andra kommuner dit elever har sökt platser, förklarar Stefan Larsson.

Nytt är att det industritekniska programmet ska samarbeta med vuxenutbildningen. Stefan Larsson har fört diskussioner med branschen om hur programmet ska kunna finnas kvar och utvecklas.
– Nu hoppas vi att söktrycket ska öka till programmet. Branschen har kommit med olika idéer om hur vi ska kunna behålla det och där finns bland annat sommarpraktik med som ett alternativ. I Perstorp erbjuds elever på programmet sommarpraktik, vilket fungerar bra. Det kan bli en möjlighet även i Hässleholm, säger Stefan Larsson.

En utmaning är hur kommunen ska få fler att söka till estetiska programmet. Söktrycket har minskat de senaste åren och är nu så lågt att nämnden inte kunde se någon mening med att behålla det.
Opinionen har under våren varit stark från flera håll om att behålla programmet.
– Vi hoppas att manifestationerna ska få effekten att elever söker till programmet nästa höst istället för att söka i andra kommuner. De som går i nian i dag har möjlighet att söka programmet till nästa hösttermin. Bästa marknadsföringen är nöjda elever. Det är en tjänstemannafråga hur vi kan locka våra skolungdomar att söka, säger Stefan Larsson.
Bara åtta behöriga förstahandssökande från Hässleholm och tre förstahandssökande från Osby sökte till estetprogrammet höstterminen 2019.

Nedläggningen av programmen ingår som en del i besparingsprogrammet för skolorna nästa år. Totalt handlar det om 3,8 miljoner kronor inklusive lokalkostnader. Den långsiktiga besparingen på estetprogrammet beräknas till 750 000 kronor genom att profilen ”dans- och musik” slopas samt att 1,25 tjänst övergår från enskild till parvis undervisning i instrument och sång.

Oppositionen har klagat på att ärendet har varit dåligt förberett. Några alternativ till huvudförslaget fördes inte fram från början.
– Alla handlingar har varit tillgängliga. De kritiserar att de inte har fått besked om det förslag som kom upp i nämnden nu. Men så är politiken organiserad, kommenterar Stefan Larsson.
Centern ville med stöd av Socialdemokraterna riva upp beslutet om att skjuta upp antagningen till nästa höst.
– Tjänstemännen avrådde och SD gick på restalliansens förslag att gå på det liggande de förslaget. Därmed slutade voteringen med 7-4, förklarar Stefan Larsson.

Dagens fråga

Letar du efter nytt boende?

Loading ... Loading ...