­­- Det är oroväckande, säger Pär Cederholm, lokalpolischef, angående vanligare vapenbrott. Foto: Sharon Wong
Lena Nilsson, ordförande i Brå (Brottsförebyggande rådet), Bengt-Arne Persson, kommundirektör, Annica Nilsson och Anna Sjöholm, drog- och brottsförebyggande samordnare, var med och presenterade medborgarlöftena för 2019. Foto: Sharon Wong

Ungdomar lovas jobb som ska öka trygghetskänslan

Hässleholm Trygghetsvandring inomhus på resecentrum och Kulturhuset för första gången, är exempel på åtgärder som presenteras i polisen och Hässleholms kommuns gemensamma medborgarlöften för 2019.
Löftena är baserade på bland annat en trygghetsmätning som gjordes i fjol.

I ett fortsatt långsiktigt arbete för hässleholmarnas känsla av trygghet har Polisen tillsammans med Hässleholms kommun tagit fram medborgarlöften, som sammanställs varje år utifrån den aktuella lägesbilden.
För att kartlägga allmänhetens trygghetskänsla har det gjorts ett antal medborgardialoger, så som enkätundersökning från hösten 2018 men även trygghetsvandringar.
– Medborgarlöftena är grundade på den upplevda tryggheten och inte brottsligheten, förklarar Pär Cederholm, lokalpolischef i Hässleholm.

Nytt för i år är ferieplatser inom drog- och brottsförebyggande arbetet för ungdomar som precis slutat årskurs nio. Syftet är att öka ungdomarnas kunskap och delaktighet.
– De kommer bland annat få föreläsa för yngre elever om kunskaper om droger och ordna trygghetsvandringar i skolmiljöer och på Kulturhuset, förklarar Annica Nilsson, drog- och brottsförebyggande samordnare.
– Vi har annars haft svårt att nå de yngre eftersom det oftast är äldre som kommer på trygghetsvandringarna, säger Pär Cederholm.

Trygghetsvandring även inomhus, både i Kulturhuset och på Hässleholms centralstation, kommer också ske för första gången.
– Det är större upplevd otrygghet vid resecentrum, säger Pär Cederholm och förklarar att det är vanligt med narkotikabrott vid knutpunkter där mycket folk träffas och kan hoppa på och av bussar och tåg.
En allmän oro för att åka kollektivt finns och Pär Cederholm tror att det kan vara kopplat till händelser som nyligen hänt som exempelvis sexuellt ofredande på bussar.
Vid stationen kommer polisen därför se till att synas mer och även öka samarbetet med ordningsvakter.

Trafikrelaterad otrygghet upplevs ofta och gäller bland annat mopeder som buskör och fortkörningar. Enligt Pär Cederholm prioriterar Polisen dock detta lågt i förhållande till våldsbrott och de får oftast även lägre antal fortkörningar än vad som upplevs av allmänheten.
– En annan oro som är större jämfört med antal brott som faktiskt begås kan vara inbrott, säger Annica Nilsson.
Rädslan har levt kvar trots att inbrotten minskats markant. Detta tros kunna förebyggas med hjälp av grannsamverkan, vilket även gäller bränder, vattenskador, sjukdomsfall och våld i nära relationer.

– Nästa år tror jag vi kommer se en ökad oro gällande sprängningar och vapen, säger Pär Cederholm och menar att det är på grund av de senaste händelserna och problematiken i Malmö som spridit sig.
Han tillägger att det dock främst är aktörer i den kriminella miljön som bråkar och således drabbas.

Dagens fråga

Har du gått på musikskola?

Loading ... Loading ...