Varnar för ökad brandrisk

Skåne SMHI varnar för ökad brandrisk i Skåne, när veckans temperaturer förväntas leta sig över 30-strecket.

Under måndagen gick SMHI ut med en varning om ökad brandrisk i Skåne län. Varningen utfärdas i samband med den värmebölja som väntas dra in under veckan.

Framförallt förväntas värmen under veckans inledande dagar slå till med full kraft, där termometern tre dagar i följd kan närma sig 30 grader på flera håll i länet.

Först under torsdagen blir det något svalare igen, fast solen väntas stanna kvar åtminstone tills nästa vecka.

I värmeböljans spår ökar brandrisken, och enligt SMHIs varning är risken för brand i mark och skog stor och gäller hela Skåne län, utom Österlen.

Privatpersoner uppmanas därför att iaktta största möjliga försiktighet vid eldning utomhus.