Hanna Reitler Larsson blev 62 år gammal. Foto: ROLAND BOSTRÖM

Hon har nått den undersköna lunden

Hanna Reitler Larsson, Kvistalånga, Hässleholm, har avlidit i en ålder av 62 år.

Hanna, äskade Hanna, visst grät jag när jag sittande vid hennes sjukbädd såg smärtan i hennes ögon.
Våra hundar Bonnie, Chip och Peggy fanns där troget vakande vid hennes sida. Hanna tänkte på deras framtid. Deras framtid utan hennes närvaro, kärlek och omsorger. Hanna fattade svåra och smärtsamma beslut med detta i tankarna.

Nu har hon med stort mod lämnat mig, oss och jordelivet.
Hennes pappa Jiri sade vid något tillfälle att jag gift mig med en mycket modig kvinna. Det erfor jag under alla våra 36 år tillsammans och också under de sista svåra timmarna.
Några dagar innan Hanna lämnade oss alla såg hon från sin sjukbädd sin älskade häst Odex utanför vardagsfönstret. Han väntade för att föra henne över gröna ängder in under trädens skugga i undersköna lunden.

Hanna gav i samtal med mig och begravningsförrättaren noggranna anvisningar för den kommande minnesstunden. I samband med denna också den måltid hon önskade att deltagarna skulle avnjuta.
Sonen Lars fick i uppgift att till minnesstunden bjuda in dem som stått Hanna nära.
På minnesstunden spelades så musiken hon älskat och dikter som funnit plats i hjärtat lästes.
Hanna rönte stor tacksamhet från patienterna i tandläkargärningen. Hon tjänstgjorde också under en period av livet som lärare. I denna roll var hon uppskattad och omtyckt av såväl elever som kollegor.

Föreningslivet var också föremål för hennes intresse. I GBF var hon under en tid kassör. Mer om detta skulle kunna sägas …
Framför allt annat är hon den jag älskar, den vän som står mig närmast, den med vilken jag för alltid delar sorg och glädje.