Hur svårt kan det vara att öka tillgängligheten?

Det finns en omfattande lagstiftning kring tillgänglighet för alla. Bland annat räknas bristande tillgänglighet som diskriminering sedan 2015. Det innebär att en person med funktionsnedsättning inte får missgynnas för att man inte åtgärdat brister i tillgänglighet. Det som kanske är tydligast är de byggregler som finns i plan- och bygglagen, men ändå kan det bli tokigt ibland.
Till exempel ska handikapptoaletter ha vissa mått, men inskränker sig mest till att vara funktionella för rullstolsburna som behöver assistans på toaletten. För en synskadad är handikapptoaletten en riktig utmaning, då det är långt till toalettpappret, men det kan även gälla ”normalvarierade”. Det krävs stora doser fantasi och inlevelseförmåga för att underlätta för alla, men inget borde vara omöjligt.
Det är sorgligt att konstatera att arbetslösheten är extremt hög bland personer med funktionsnedsättning. Om fler kunde tänka utanför sin invanda ram kanske också fler personer med funktionsnedsättning kan få ett arbete. Det är alldeles för många vars kunskap och personliga kompetens inte tas tillvara.
Inte bara myndigheter bör tänka utanför boxen utan även vanliga medmänniskor. Hur kan jag underlätta för den som har någon funktionsnedsättning? Man kan börja med de vanligaste, sedan kanske man blir mer lyhörd även för de mer sällsynta funktionsnedsättningarna. ”Visa hänsyn” är kloka ord som måste återfå sin innebörd.
Katarina Erlingson

Dagens fråga

Har du börjat handla julklappar?

Loading ... Loading ...