Remissvar kräver en tydlig målbild

Osby Den här veckan sammanställs de remissvar som kommit in till förslaget om landsbygdsstrategi. För dem som begärt det har remisstiden förlängts till den 15 augusti.

– Vi har fått en del raka synpunkter, säger tillväxtchef Carl-Johan Löwenberg. Det var ju också syftet med remissen.
Carl-Johan Löwenberg ska nu i veckan sammanställa remissvaren tillsammans med Kettil Svensson, planarkitekt på Osby kommun.
– Jag behöver skaffa mig ett bättre grepp. Vi ska nu jobba om förslaget till en mer färdig produkt.
Carl-Johan Löwenberg säger att det verkar finnas en politisk vilja att skicka ut landsbygdsstrategin ytterligare ett varv på remiss.
– Ambitionsnivån är hög och vi vill att processen ska leda fram till något som är förankrat i bygden, säger Carl-Johan Löwenberg.

Han och Kettil Svensson har träffat flera olika organisationer, bland annat LRF:s kommungrupp. De har även träffat representanter från skolklassers elevråd, pensionärsföreningar och byalag.
– Det är en stor spridning på svaren, säger han. Men i veckan vet vi lite mer när vi gått igenom alla.
-Jag är nöjd och glad över att det finns ett så stort engagemang, säger Carl-Johan Löwenberg.
Remisstiden för landsbygdsstrategin gick ut den 18 juni. Om politikerna beslutar om en andra remissrunda kommer förmodligen det beslutet i september i år.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Använder du reflexer?

Loading ... Loading ...