Vårdföretagen drabbas av ny moms.

Stoppa nya vårdskatten

Om bara några dagar, den 1 juli, börjar Skatteverket tillämpa en ny momstolkning för vård och omsorg.
Det innebär att det läggs moms – en 25-procentig ökad kostnad – på privata vårdföretag. På inhyrd vårdpersonal från bemanningsföretag, på vårdtjänster från läkare och annan legitimerad vårdpersonal som verkar som konsulter hos andra vårdgivare samt på många underentreprenörslösningar.

Med andra ord: en extra skatt för väldigt många människor och företag som försöker att hålla den skånska vården rullande. Trots att vården och omsorgen ska vara momsfri.

Vi tycker att detta är oacceptabelt och innebär en fara för skåningens rätt till snabb och säker vård. Vårdmomsen slår direkt mot möjligheterna att bemanna vården, särskilt på landsbygden.
Momsen kommer att minska skåningarnas tillgänglighet till vård och dessutom snedvrida konkurrensen, eftersom de offentliga aktörerna är fortsatt momsbefriade.

Vårdföretagen i Skåne gör stor nytta. Engagemanget som visas upp är slående och vi vet att vården, oavsett driftsform, har stora utmaningar. Kompetensbrist och tillgänglighet är två frågor som länge dominerat vårddebatten.

Med en ny momskostnad på 25 procent på inhyrd personal, löser man varken kompetensbristen eller tillgängligheten – tvärtom.
På kort sikt innebär detta stora ekonomiska problem för flera av de privata aktörerna inom svensk vård och omsorg. Och på längre sikt innebär det att man blir tvungen att ta mer betalt av kommuner och regioner för den vård och omsorg som man utför. Samma regler och lika förutsättningar ska gälla för såväl privata som offentliga aktörer.

Vi ser en uppenbar fara att momshöjningen kommer drabba vården på landsbygden hårdare än i städerna.
På många håll på landsbygden sliter privata vård- och omsorgsgivare redan i dag med att hitta personal. Ofta måste man vända sig, åtminstone periodvis, till företag som hyr ut personal. Att försöka anställa någon på vikariat eller på timmar är en omöjlighet.

För att säkerställa en välfungerande sjukvård i hela landet, och i hela Skåne, måste momsen på inhyrd vårdpersonal snabbt få en lösning.

Vi vill därför att regeringen – i enlighet med Januariavtalet mellan oss i Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna – säkerställer att privat och offentligt utförd vård ska ha likvärdiga förutsättningar.

Stoppa den nya vårdskatten!

Dagens fråga

Letar du efter nytt boende?

Loading ... Loading ...