Bevattningsförbud i Osby kommun

Osby SBVT, Skåne Blekinge vattentjänst, går ut med bevattningsförbud inom Osby kommun. Förbudet gäller tills vidare.

På grund av att det går åt mycket vatten i det varma och torra vädret har SBVT beslutat att utfärda bevattningsförbud inom samtliga delar som omfattas av den allmänna vattenförsörjningen i Osby kommun. Detta berör samtliga VA-abonnenter i Osby och Lönsboda tätort samt byarna Killeberg, Loshult, Hökön och Visseltofta.
Bevattningsförbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till bevattning, att fylla pooler eller annat som kräver stora mängder vatten.
Kommunens vattenverk går på full kapacitet och trots detta är det svårt att hålla nivån vattenreservoarerna. De hinner inte fyllas på i tillräcklig omfattning som motsvarar den takt som vattnet förbrukas. Situationen är allvarlig.
Bevattningsförbudet gäller samtliga abonnenter och tills vidare.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Brukar du besöka badplatserna i Hässleholm?

Loading ... Loading ...