Var finns miljömålen?
n 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar utveckling. Alla 193 medlemsländer i FN står bakom Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agenda 2030 är handlingsplan för människorna, planetens och vårt välstånd.
I Sveriges regerings handlingsplan står det ”Vi är fast beslutna att skydda planeten från att förstöras, inklusive genom hållbar konsumtion och produktion, genom att förvalta dess naturresurser på ett hållbart sätt och vidta omedelbara åtgärder mot klimatförändringarna, så att planeten kan tillgodose nuvarande och kommande generationers behov.”
Var hittar jag Hässleholms miljöstrategi med miljömål?

Dagens fråga

Har du bra munhälsa?

Loading ... Loading ...