Offer för populariteten?
n Enligt uppgift i Världen idag 19/6 avser Ebba Busch Thor gå med i Stockholm Pride.
När detta evenemang pågick förra gången med sexualliberal och familjenedbrytande agenda höll Ebba tal i Bohuslän för kärnfamiljen och dess betydelse för barnens trygga uppväxt samt gick emot snedvriden genuspolitik i för- och grundskola. Detta gjorde tydligen att kristna väljare återkom till partiet så att man inte åkte ut.
Dock sade en företagare i Osby till mig att han inte skulle rösta på Ebba Busch Thor för att hon gått med i Pride. Flera andra uttalade sig i samma riktning. Nu är det tydligen en annan popularitet, som hägrar för en ung instabil partiledare, som hon kanske tror förlorades i och med Adaktussons klara röstningar i EU.
Men det torde i så fall vara ett feltänk. Popularitetens ande har något gemensamt med den ande, som ställde Jesus inför ett val enligt Matt 4:8-9. Den anden avvisade han med bibelordet ”Herren din Gud ska du tillbe, endast honom ska du tjäna”.

Dagens fråga

Har du bra munhälsa?

Loading ... Loading ...