För­in­tel­se­mu­se­um bör läggas i Malmö

Opinion Malmö har särskilt upp­märk­sammats för många an­grepp på ju­dar.
Opinion • Publicerad 8 juli 2019 • Uppdaterad 24 november 2021

I tors­dags be­slutade rege­ringen att en ut­re­da­re ska till­sättas för att ta fram för­slag om ett mu­se­um över För­in­tel­sen.

Det be­hövs. Ännu finns det överlevare från För­in­tel­sen, ex­em­pel­vis Hédi Fried och Emerich Roth, som före som­maren till­delades Stu­die­för­bundet Vux­en­sko­lans Sokratespris. Men överlevarnas ål­der gör att det inte går att räkna med att de särskilt länge till kan vittna på sko­lor och olika sam­man­komster om vad som hänt.

Där­för är det vik­tigt att kun­skapen om folk­mordet på ju­dar, romer och andra grupper förs vidare bland an­nat ge­nom ett mu­se­um, som kan be­rätta både om För­in­tel­sen i stort men ock­så om vad som hände i Sverige, så­väl an­ti­ju­diska ak­tioner som vad Sverige gjorde för att rädda ju­dar från Danmark och Norge och ef­ter kriget överlevare från ut­rot­nings­lä­gren.

Då­va­ran­de stats­mi­nis­tern Gö­ran Persson gjorde för 20 år se­dan en vik­tig folk­bild­nings­in­sats ge­nom kam­panjen ” ... om detta må vi be­rätta”, och att ett mu­se­um nu ska in­rättas är en bra upp­följ­ning på den­na.

An­ti­se­mi­tismen har rötter flera hund­ra år till­ba­ka och finns runt om i Europa lik­som på andra kon­ti­nenter. Där­för är det nöd­vän­digt att fort­sätta be­kämpa den. Malmö har särskilt upp­märk­sammats för många an­grepp på ju­dar och bland an­nat där­för borde det vara själv­klart att för­lägga för­in­tel­se­mu­se­et till Malmö.

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.