Skamligt att skylla på äldre som betalar skatt

Finansministern Magdalena Andersson agerar som om den ökningen av antalet äldre människor över 70 skulle vara en överraskning.
Samhällsplanering innebär ju att sådant vet man!

Man har alltså tagit höjd för detta eftersom kännedommen funnits i decennier. Ingen nyhet alltså.
Vad man inte visste var att under senaste årtiondet skulle Sveriges befolkning öka med omkring tio procent. Man kunde inte heller veta att denna ökning till endast liten del bidrar till välfärdens utveckling.
De flesta har invandrat och vi måste ordna så att dessa kan stanna och så småingom bidra.

Då beslutar man om amnesti för 9 000 afganska ungdomar utan asylskäl och om förenklad anhöriginvandring.
Det fattas bostäder, vårdcentraler, omsorgshem, fängelser förutom att det dessutom fattas personal. Detta löses inte genom höjda skatter.
Det är resurser i form av byggnader och personal som fattas.

I det läget är det skamligt att skylla på en åldrande befolkning som dessutom bidrar med skattemedel. Gruppen 65 och äldre bidrog enligt SCB statistik för 2017 med 168 miljarder kronor.
Är det detta som är belastningen?
Det är nästan en och enhalv gång så mycket som åldersgruppen 0-34 år bidrar med! (Fortfarande SCB 2017 120 miljarder sek.)

Varför frågar inte någon journalist finansminsitern om inte åldersammansättningen av svenska medborgare som den ser ut nu, varit känd sedan länge och varför man tar upp det som anledning till att öka skattebördan?

Dagens fråga

Har du bra munhälsa?

Loading ... Loading ...