Brexit är inte så sä­kert

Le­da­re Om två vec­kor ska Stor­bri­tan­ni­en ha en ny pre­mi­är­mi­nis­ter, san­no­likt Bor­is Johnson. Om han är rätt man att föra landet ur EU är tvek­samt.
Opinion • Publicerad 10 juli 2019 • Uppdaterad 15 december 2021
Bor­is Johnson, fa­vo­rit att bli pre­mi­är­mi­nis­ter.                Foto: TT
Bor­is Johnson, fa­vo­rit att bli pre­mi­är­mi­nis­ter. Foto: TT

Valet av ny par­ti­le­da­re för de kon­ser­va­tiva och där­med ock­så pre­mi­är­mi­nis­ter i Stor­bri­tan­ni­en på­går. I går kväll hölls en tv-de­batt mel­lan de båda kan­di­daterna Bor­is Johnson och Je­re­my Hunt som kan på­verka, men oav­sett är Johnson stor­fa­vo­rit att vinna.

Om det är bra för Stor­bri­tan­ni­en är tvek­samt. Johnson skötte vis­ser­li­gen borg­mäs­tar­upp­draget i London på ett sätt som gjorde honom po­pu­lär, men att föra britterna ur EU är en be­tyd­ligt svårare upp­gift. För The­re­sa May blev det en omöj­lig­het, efter­som par­la­mentet är så splittrat att inget för­slag kun­de få ma­jo­ri­tet – mer än ett ställ­nings­ta­gan­de mot en ”hård brexit”.

Det är ändå vad Bor­is Johnson hotar med. Nu ska Stor­bri­tan­ni­en lämna i en­lig­het med folk­om­röst­ningens ut­slag för tre år se­dan, även om det blir utan av­tal.

Det har gjort att La­bour­le­da­ren Je­re­my Corbyn sent om­si­der har be­stämt sig för en ny folk­om­röst­ning om ut­trä­des­vill­koren, och då kommer La­bour att ar­beta för att stanna i EU.

Just en ny folk­om­röst­ning är vad Bor­is Johnson och to­ry­par­ti­et minst av allt vill ha. Det kan göra att Mays ut­trä­des­av­tal trots allt kan gå ige­nom i par­la­mentet i höst. Till­räck­ligt många brexitörer kan­ske hell­re väljer ut­trä­des­av­talet än ris­kerar en ny folk­om­röst­ning som gör att britterna kan välja att stanna i EU.

Vad Bor­is Johnson tänker göra som pre­mi­är­mi­nis­ter i öv­rigt är inte särskilt tyd­ligt. Det mesta i brit­tisk po­li­tik de senaste näs­tan fyra åren har handlat om britternas vara el­ler icke vara i EU. Tory­striden om par­ti­le­dar­posten har ock­så handlat om det – i prak­tiken om vem som varit hårdast mot­stån­da­re till att stanna i EU.

Så frå­gan om brexit är långt ifrån av­gjord även om Johnson drar det längsta strået i med­lems­om­röst­ningen om par­ti­le­da­re och blir ny pre­mi­är­mi­nis­ter – vad han strävat mot i hela sin po­li­tiska kar­ri­är. Att han ris­kerar att bli en av det mest kort­li­vade pre­mi­är­mi­nis­trarna i landets hi­sto­ria, om han miss­lyc­kats med sina brexit­planer, grumsar nog am­bi­tionerna bara lite.

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.