För Kim Olsen väntar den första marknaden i egenskap av ordförande för Hästveda marknadsråd. Nu har han och företrädaren Agne Nilsson bytt poster.
Makarna Olsen spenderar flera timmar varje vecka på kontoret i Hästvedas brandstation. För Lena Olsen börjar planerandet av marknaden redan i september.
Hästveda marknadsråd har en stor karta utskriven där alla 1034 marknadsplatser finns med. Det är viktigt att de är exakta, skulle platserna förskjutas något kan det bli fel på plats eftersom lyktstolpar och elskåp är med i beräkningen.
Kontoret ligger i Hästveda brandstation förutom veckan innan marknaden. Då flyttar de ner till skolan.
Lena Olsen, Kim Olsen och Agne Nilsson tycker alla att det är roligt att engagera sig i marknadsrådet. Mycket eftersom de vet var intäkterna hamnar och för att engagemanget skapar en härlig gemenskap.
På kontorets whiteboardtavla hänger detaljer om marknadens 1 034 platser.

Hårt arbete inför marknaden

HÄSTVEDA Under två dagar besöks Hästveda av flera tusen besökare när den årliga marknaden går av stapeln mitt i byns hjärta.
Men innan dess ska planeringen för alla knallar vara klar.

Publicerad i Norra Skånes sommarbilaga 14/6 2019.

För de inblandade är planeringen inför kommunens största evenemang ett konstant rullande projekt.
Norra Skåne har träffat delar av marknadsrådet för att ta del av det enorma arbete som Hästveda marknad innebär.

På det lilla kontoret i Hästvedas brandstation pågår arbetet inför Hästveda marknad året om. För Kim Olsen är det första året som ordförande för det stora evenemanget som lockar mellan 60 000 och 90 000 människor till bygden. Vid sin sida har han Agne Nilsson, som tidigare varit marknadens ledare sedan 1981.
– Vi har bytt poster nu, skrattar Agne Nilsson, som vill köra på några år till. För fem år sedan blev även Kims hustru Lena Olsen en del av ledningen, när hon tog över ansvaret för marknadsplaneringen. För paret kändes det kul att engagera sig gemensamt i marknadsrådet.
– Antingen sliter vi tillsammans, eller delar vi glädjen med varandra, berättar maken Kim Olsen.
Agne Nilsson har genom åren erfarit vilket enormt pusslande det kan vara för att ro projektet i hamn och uppskattar Lena Olsens många timmars planerande:
– Hennes arbete är guld värt!

Även om själva marknaden endast består av två dagar, är arbetet alltså ett konstant projekt:
– Det är många olika komponenter vi måste ta hänsyn till, förklarar Kim Olsen och tillägger att det redan innan marknadens slut trillar in anmälningar till nästa år.
Totalt har de 1 034 marknadsplatser till förfogande. Varje plats innebär ett utrymme på tre meter, fördelat på byns centrala gator.
Trots att det finns vakanser är det ingen garanti för att få en plats på marknaden. Ledningen är nämligen väldigt noga med att utbudet ska tillfredsställa de många besökarna.
– Det ska vara roligt att gå hit, säger Lena Olsen och betonar vikten av att det ska gå att hitta saker som inte går att hitta i vanliga fall.
De senaste åren har de fått in många anmälningar från knallar som vill sälja kläder eller godis. Stundtals har de fått tacka nej, eftersom det redan finns för mycket liknande produkter.
– Risken är att det blir sortimentskrock; det blir helt enkelt för mycket av en vara och då tröttnar folk, förklarar Kim Olsen som gärna vill se mer hantverk på marknaden.
– Det har varit en utmaning för oss att få hit mer egentillverkade produkter.

Under senare år har ledningen sett ett generationsskifte bland de knallar som bokar platser på marknaden. De har också lyckats skönja ett mönster bland en del knallar, som helt enkelt inte dyker upp på sin plats när marknaden drar igång.
– Vi tror att många anmäler sig till flera marknader samtidigt och sedan väljer att närvara på den med bäst väder, berättar Lena Olsen. Hon är emellertid glad och tacksam för dem som ständigt återkommer.
– Nyligen fick jag ett samtal av en stammis på 83 år som med sin assistent på 87 år skulle komma tillbaka även i år!

Eftersom marknaden är byggd mitt i byn finns det mycket att ta hänsyn till i planläggningen. Längs några av gatorna måste det finnas utrymme för utryckningsfordon, som ska ta sig fram vid behov. Även bygdens uppbyggnad måste tas i beaktande:
– Vi kan ju till exempel inte flytta på en mur, den står där den står, säger Kim Olsen och tillägger att Hästvedaborna också måste kunna komma in till sina respektive boenden.
Dessutom finns det elskåp och stolpar som Lena Olsen med områdeschefer måste ha i åtanke när de fördelar marknadsplatserna.
Trots att det kan tyckas innebära merarbete med ett evenemang mitt i byns hjärta, är trion enig om att det också finns flera betydande fördelar:
– Det är bra för de äldre och väldigt handikappanpassat eftersom framkomligheten på vägarna är mycket lättare än ute på exempelvis en åker.
För trion är vecka 28 helig och alltid förenad med semester från deras respektive arbetsplatser.
– Vi har lyckats förhandla med våra jobb om att alltid få fritt under marknadsveckan, skrattar Kim Olsen. Det innebär emellertid inte att det är lugn och ro som råder. Det är snarare nu alla timmar av planerande och pusslande ger resultat.
– Vi börjar med att flytta vårt kontor till skolan, berättar Agne Nilsson som uppskattar närheten till besökarna. Vägskyltar till marknaden ska upp, något som måste göras minst 48 timmar innan evenemangets början.
– Annars gäller de inte, säger Agne Nilsson och tillägger att de har en lastbil fylld med infartsskyltar och avspärrningar som de placerar ut under måndagen. På onsdags morgon kommer alla knallar för att sätta upp sina marknadsstånd. Sedan rullar det på.

På plats finns 200 personer som arbetar ideellt för att få in pengar till sina föreningar.
Dessutom har de inhyrd personal som står för sophantering samt vakter som sköter ordningen på det stora arrangemanget.
På fredagen tar städningen vid. Det har genom åren blivit en sport att få allt rensat och undanplockat innan lunch.

Därefter väntar välbehövlig och förtjänt semester för Lena och Kim Olsen och Agne Nilsson med personal.
– Vår kassör har dock att göra veckorna efter så arbetet rullar ständigt, säger Lena Olsen.
Själv lämnar hon planerandet under sommaren, men börjar om på nytt i slutet av september. För henne innebär det gedigna arbetet en stark gemenskap där både nytta och nöje förenas:
– Jag är föreningsmänniska i blodet så det är ett fantastiskt sätt att umgås, säger hon och spricker upp i ett stort leende. Kim Olsen stämmer in:
– Vi vet hur viktigt evenemanget är för våra föreningar. Det gör att vi vill fortsätta.

Dagens fråga

Har du gått på musikskola?

Loading ... Loading ...