Fladdermössen är nattvarelser och sover när det är ljust. På kvällarna flyger de obehindrat i mörkret tack vare sin unika förmåda att analysera ekot från ultraljud.

En ny art är hörd – men inte sedd

HOVDALA Under våren blev det officiellt att en ny fladdermusart dykt upp på Hovdalas naturområde. Det innebär att platsen nu är Sveriges fladdermusrikaste. Trots det har ingen sett den nya arten med blotta ögat.

Fladdermöss i Sverige

Av världens 5 000 olika däggdjur är 1300 fladdermusarter. 19 av dem finns i Sverige, där de är fridlysta. De tillhör några av världens äldsta däggdjur, och fanns förmodligen redan samtidigt som dinosaurierna.
Fladdermusen är det enda däggdjur som kan flyga. De tar sig fram obehindrat i mörker tack vare sin förmåga att navigera med ekot av ultraljud.
Djuren bor gärna mellan takspringor eller i små hål i träd.

Källa: Stefan Vikingsson

Publicerad i Norra Skånes sommarbilaga 14/6 2019.

För knappt ett år sedan fångades en ny fladdermusart på Hovdalas naturområde. Med hjälp av en ultraljudsdetektor, som gör det möjligt att uppfatta fladdermössens höga frekvens, kunde den nya arten upptäckas.

– Varje fladdermusart har ett unikt läte, berättar ekologen Lars-Erik Williams.
Nytillskottet heter nymffladdermus och sågs för första gången i Grekland år 2001.
I Sverige har ingen sett det knappt fem centimeter långa djuret med blotta ögat.

Hela 18 av Sveriges 19 fladdermusarter går alltså att finna på Hovdalaområdet, vilket gör platsen till den fladdermustätaste i landet.
Enligt Lars-Erik Williams är det naturvariationerna som gör att så många olika arter trivs:
– Olika arter har olika krav på miljön, berättar han.
Fladdermössen jagar och lever på varierad höjd, och föredrar särskilda boendeformer beroende på vilken art de tillhör.
För Lars-Erik Williams är det värdefullt att Hovdalaområdet är så pass rikt på dessa mytomspunna djur.
– Det blir ett kvitto på hur fin naturen omkring oss faktiskt är!

Fladdermöss i Sverige

Av världens 5 000 olika däggdjur är 1300 fladdermusarter. 19 av dem finns i Sverige, där de är fridlysta. De tillhör några av världens äldsta däggdjur, och fanns förmodligen redan samtidigt som dinosaurierna.
Fladdermusen är det enda däggdjur som kan flyga. De tar sig fram obehindrat i mörker tack vare sin förmåga att navigera med ekot av ultraljud.
Djuren bor gärna mellan takspringor eller i små hål i träd.

Källa: Stefan Vikingsson

Dagens fråga

Har du gått på musikskola?

Loading ... Loading ...