Akut läkemedelsbrist i Europa

Europa Tillfällig brist på läkemedel har drabbat många patienter i Sverige på senare tid och problemet sprider sig runtom i Europa, rapporterar Svenska Dagbladet.

Läkemedelsbristen ökar nationellt. Förra året restnoterades 700 läkemedel i Sverige, och Läkemedelsverket befarar att den siffran kommer öka ytterligare i år. Under sommaren har det särskilt rått brist på ett särskilt p-piller och litium, en viktig komponent i behandlingen av personer med bipolär sjukdom. När leveranserna kan fortgå som vanligt igen förblir oklart.

Men det är inte bara i Sverige som den växande bristen på läkemedel blivit ett problem. Flera länder runtom i Europa, inte minst Frankrike, Belgien, Polen och Italien, har drabbats av en liknande situation, skriver SvD på torsdagen.

I Frankrike har representanter från läkarkåren slagit larm om en avsaknad av flera vitala läkemedel på apoteken i landet, mediciner som kortison, insulin, olika slags vanliga vaccin och mediciner som används inom cancervården, uppger SvD.

Tidningen skriver fortsatt att för att råda bot på problemet har Nederländernas hälsominister Bruno Bruins tidigare efterfrågat en offentligt ägd läkemedelstillverkare på EU-nivå, vilket enligt honom skulle kunna förse samtliga EU-medborgare med de nödvändigaste medicinerna.

Ett förslag som nu backas upp av Franrikes hälsominister Agnés Buzyn – som menar att det måste föras ett djupare samarbete inom EU för att komma tillrätta med den akuta läkemedelsbristen i regionen.

Men, enligt SvD, har förslaget kritiserats av EU:s hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis, som varnar europeiska läkemedelsbolag om lösningar och åtgärder ”som läkemedelsindustrin inte skulle gilla”, i fall de inte kunde garantera leverans till Europa.