Kärn­va­pen motas bäst med sam­ar­be­te

Opinion Sverige kommer inte att ra­ti­fi­cera FN:s kon­ven­tion om för­bud mot kärn­va­pen.
Opinion • Publicerad 13 juli 2019 • Uppdaterad 25 november 2021

Sverige kommer inte att ra­ti­fi­cera FN:s kon­ven­tion om för­bud mot kärn­va­pen. Be­skedet från ut­ri­kes­mi­nis­ter Mar­got Wallström (S) var inte för­vånande, efter­som en ma­jo­ri­tet i riks­dagen sagt nej. Dess­utom har även Wallström in­vänd­ningar mot en del for­mu­le­ringar i kon­ven­tions­texten, som ses som ”pro­ble­ma­tiska”.

Den vik­tigaste in­vänd­ningen mot kon­ven­tionen är dock att alla kärn­va­pen­staterna och deras nä­rmaste al­lie­rade har vägrat del­ta i ar­be­tet och där­med inte kommer att vare sig ra­ti­fi­cera el­ler re­spek­tera den. Där­med är den me­nings­lös och snarare kon­tra­pro­duk­tiv.

Istäl­let vill Mar­got Wallström fort­sätta ar­beta för kärn­va­pen­ned­rust­ning på andra sätt, vilket är klokt. Som hon pekade på tyder re­to­riken från le­da­re i flera kärn­va­pen­stater på att trös­keln för att verk­li­gen an­vända kärn­va­pen i en kon­flikt sänkts. Dess­utom håller de stora kärn­va­pen­staterna – så­väl USA och Ryss­land som Stor­bri­tan­ni­en – på att mo­der­ni­sera sina ar­se­naler. Tecknade rustningsbegränsande av­tal mel­lan USA och Ryss­land hotas.

Nu lovade Wallström att Sverige ska ar­beta för ett sek­re­ta­ri­at inom FN för det tredje om­rå­det inom ickespridningsfördraget (NPT), om ned­rust­ning. Re­dan finns sek­re­ta­ri­at för ci­vil kärn­kraft och icke-sprid­ning.

Det är ett kon­kret sätt att inom be­fint­liga av­tals ramar verka för ned­rust­ning och skulle bygga på sam­ar­be­te med kärn­va­pen­staterna, inte kon­fron­ta­tion.

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.