Lurades via väns Facebook

Hässleholm

En be­dra­ga­re lyc­kades un­der sön­dagen lura till sig pengar via Swish ge­nom att ha ut­gett sig för att vara nå­gon an­nan via ett hackat Face­book-kon­to.

Of­fret är en kvin­na i 70-års­ål­dern som fick ett med­de­lan­de via Face­book-mes­sen­ger av en vän. I med­de­lan­det fram­gick det att vänninan var i knipa och hon bad där­för kvin­nan att skicka över en summa pengar till ett te­le­fon­num­mer, vilket hon gjorde.

Kort där­på får 70-år­ingen reda på att nå­gon hade hackat hennes vänninas Face­book-kon­to och ut­gett sig för att vara henne för att kun­na lura till sig pengar från hennes vänner.

– Det är många som har blivit utsatta för det här på senare tid, det kan exempelvis handla om någon som utger sig för att vara i utlandet där de hamnat i problem som kräver en viss summa pengar, säger polisens presstalesperson Eva-Lotta Hermansson Truedsson.

Händelsen ru­bri­ceras som be­drä­ge­ri ge­nom so­ci­al ma­nip­u­la­tion och po­lisen har i nu­lä­get ingen miss­tänkt i ären­det.

Dagens fråga

Har du åkt taxi senaste månaden?

Loading ... Loading ...