Bråk på buss mot Broby

BROBY

Un­der tors­dags­kvällen ska en ver­bal kon­flikt ha upp­stått mel­lan ett fler­tal per­soner på en buss från Kristianstad till Broby. Stäm­ningen var het­sig och po­lisen upp­ger att nå­gon ska ha tagit tag i en 17-årig poj­kes trö­ja.
Po­lisen han­terar ären­det som ofredande.

Dagens fråga

Har du gamla glasögon hemma som du inte längre använder?

Loading ... Loading ...