Hässleholms kommun

Kungörelse, förslag till detaljplan för Fornbacken 2 m fl (sjukhuset), Hässleholm