Fa­milj fick nog av hot

SIBB­HULT

En fa­milj upp­ger att de se­dan den första ja­nu­a­ri 2016 fått ut­stå hot från en per­son.
Nu har de fått nog och valt att an­mäla hän­del­serna.
En­ligt po­lisen är barnen rädda för per­sonen, som skriker och be­ter sig otrev­ligt mot dem. Po­lisen upp­ger att den miss­tänkte är en äld­re man.

Dagens fråga

Har du tagit fram vinterskorna?

Loading ... Loading ...