Foto: TT

SMHI utfärdar risk för vattenbrist i Skåne

SKÅNE Under augusti månad ligget totalt 15 län i riskzonen för vattenbrist. Skåne är en av dessa.

SMHI har tillsammans med  SGU utfärdat risk för vattenbrist den kommande månaden på grund av låga flöden i vattendrag, meddelar krisinformation.

Följande län påverkas av vattenbristen: Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland.

Lokala grundvattenmagasin är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Det råder främst låga nivåer i grundvattenmagasinen och det innebär att även dricksvattenförsörjningen kan påverkas av den förändrade lägesbilden.

Sämre nederbörd är den främsta orsaken till de sjunkande vattennivåerna och det behövs mycket mer regn för att komma upp i en normal grundvattensituation.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, uppmanar därför riskkommunerna att bevaka utvecklingen och vid behov vidta åtgärder för att minska ska vattenförbrukningen. Även enskilda brunnsägare rekommenderas att vara uppmärksamma på sin vattentillgång.

I Skåne län är det främst låga vattenflöden i den nedersta delen av Kävlingeån. Genomsnittet för nederbörden är i nuläget mindre i flera län för den innevarande årstiden och det gäller även vattenflöden i stora delar av landet, rapporterade SMHI senast den 22 juli.

 

 

 

 

 

 

 

SMHI har tillsammans med  SGU utfärdat risk för vattenbrist den kommande månaden på grund av låga flöden i vattendrag, meddelar krisinformation.

Följande län påverkas av vattenbristen: Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland.

Dagens fråga

Har du tagit fram vinterskorna?

Loading ... Loading ...