Torsken mår dåligt i Östersjön och nu blir det akut stopp för kommersiellt fiske i södra delarna av Östersjön. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT/Arkiv

Torskfiske förbjuds i södra Östersjön

Skåne EU-kommissionen har infört ett akut stopp för kommersiellt fiske efter torsk i södra delarna av Östersjön. Påbudet gäller syd- och östkusten, från Falsterbo till Kalmar.

Matfisken

Torsk är en av de viktigaste matfiskarna och har stor ekonomisk betydelse inom fisket. Den fiskas ofta med trål eller garn, men även andra fiskemetoder som med krok förekommer.

Den kan säljas färsk, djupfryst, eller torkad och saltad som klippfisk eller torkad stockfisk. Fiskens rom och lever kan säljas som delikatesser. Högt fisketryck under lång tid har lett till att bestånden av torsk i en del områden minskat och att de hotas av överfiske.

Internationella naturvårdsunionen (IUCN) rödlistar arten globalt som sårbar.
Fakta: Wikipedia

Det är första gången som EU-kommissionen beslutar om en nödåtgärd för en art i Östersjön. Åtgärden kommer efter att nya vetenskapliga resultat visat att beståndet är hårdare ansatt än vad man tidigare trott.

– Situationen för torsken är så allvarlig att man inte kan vänta. Det är därför kommissionen nu väljer att dra i handbromsen, säger Martin Rydgren, utredare på enheten för fiskereglering på Havs – och vattenmyndigheten.

För svenska fiskevatten innebär det ett område längs syd- och östkusten, i princip från Falsterbo till Kalmar. Vissa undantag gäller för det småskaliga kustnära fisket. Fritidsfisket påverkas inte av beslutet.

Förbudet gäller från den 24 juli till och med den 31 december 2019.
Torsken mår mycket dåligt på grund av sin förändrade livsmiljö: förändrad vattentemperatur, minskade havssalter, syrebrist och parasitangrepp har gjort att beståndet påverkats mycket negativt.

Matfisken

Torsk är en av de viktigaste matfiskarna och har stor ekonomisk betydelse inom fisket. Den fiskas ofta med trål eller garn, men även andra fiskemetoder som med krok förekommer.

Den kan säljas färsk, djupfryst, eller torkad och saltad som klippfisk eller torkad stockfisk. Fiskens rom och lever kan säljas som delikatesser. Högt fisketryck under lång tid har lett till att bestånden av torsk i en del områden minskat och att de hotas av överfiske.

Internationella naturvårdsunionen (IUCN) rödlistar arten globalt som sårbar.
Fakta: Wikipedia