Åke Lind hade ett stort engagemang inom flera områden. Arkivbild

Stor sorg efter Åke Lind

Som tidigare meddelats har landstingsrådet Åke Lind avlidit.
Åke Lind avled den 16 juli i en ålder av 90 år. Han var född i Brönnestad utanför Sösdala. Han gifte sig med sin Inga-Lisa och de tog 1955 över hennes föräldrars gård i Boa, Bjärnum.
Åke Lind var aktiv i många föreningar. Som ung i SLU, senare i Centerpartiet och i lantbrukets föreningar. Han blev invald i Kristianstads läns landsting redan på 1960-talet och var landstingsman ända in på 90-talet.

Under 1970-talet var Åke Lind ordförande i landstingets utbildningsnämnd och i länstrafiken och utvecklade verksamheten på landstingets folkhögskolor och lantbruksskolor samt inom trafikområdet.
Under hela 1980-talet var han ordförande i landstingets styrelse, förvaltningsutskottet. Han deltog aktivt som Landstingets och Centerpartiets ledamot i Landstingsförbundet.
Åke Lind hade ett utmärkt sifferminne och ingen kunde slå honom i de ofta långa debatterna om landstingets budget och ekonomi.
Han skapade en mycket god ekonomisk ställning i Kristianstadslandstinget, samtidigt som investeringarna i nya sjukhusbyggnader, nya vårdcentraler och nya utbildningslokaler var omfattande.

Åke Lind var en sällsynt skicklig förhandlare till nytta för landstinget och sitt parti. Han ledde som styrelseordförande under ett decennium en borgerlig majoritet i landstinget. Men han hade också lätt att samarbeta med oppositionen.
När Region Skåne 1999 tog över landstingsverksamheterna hade Kristianstadslandstinget både bättre finanser och bättre byggnader för sina sjukhus än Malmöhuslandstinget och Malmö kommun.
Det var inte konstigt att Åke Lind ansåg att invånarna i Kristianstads län, som skattebetalare, skulle bli förlorare i det gemensamma Skånelandstinget, som fick namnet Region Skåne.
Även efter regionbildningen var han mycket kritisk till regionens sätt att sköta sin ekonomi och verksamheterna inom sjukvården. Han fick rätt på så sätt, att redan efter en mandatperiod tvingades Region Skåne, på grund av stora underskott, höja skatten för sina invånare med en krona.

Vi är många, som inom Kristianstads läns landsting på olika sätt arbetat tillsammans med Åke Lind, som nu sörjer honom, men som med stor glädje och tacksamhet minns honom.
Närmast sörjande är barnen Anette, Håkan och Fredrik med familjer.