Tore Gunnarsson vid hässjan. PRIVAT BILD

En odalman har gått ur tiden

Tore Gunnarsson, Glimåkra, har avlidit i en ålder av 95 år.

Tore Gunnarsson föddes på gården Källstorp i Glimåkra 1923. Han hjälpte till på gården fram till att han började på lantbruksskolan i Osby.
Efter ladugårdsförmanskolan i Hamra, arbetade han på gårdar i Uppland, Kalmar och i Värmland. 1953 övertog han gården efter sin far.
Tore bedrev mjölkproduktion på gården och hade som mest 19 kor. Han utvecklade gården genom den tidens nyheter, lösdrift för kvigorna, tornsilos och hötork.
Tore hade mycket bra produktion för den tiden ca 8 600 kilo per ko och år. 1988 mottog han med stolthet gulmedaljen ur kungens hand för minst 23 års felfri mjölkproduktion.
Tore var också engagerad i Glimåkra kommun som representant för Centern. Han hade också uppdraget som ordförande för Föreningsbanken under många år.
Efter pensioneringen var han kursledare för många studiecirklar, bland annat i lieslåtter, där många fick lära sig hur man använder lie, men också skogscirklar.
Tore var mycket berest, med resor i många länder. Resan till Sydafrika kunde han berätta om ända fram till sista månaden av sitt långa liv.
Han var även engagerad i Naturskyddsföreningen, där hans kunskaper inom flora och fauna kom fram. Tore visste också hur man ympar och beskär äppelträd, hans far kom ju från äppelriket i Urshult.
Den största delen av sitt mycket aktiva pensionärsliv var hans engagemang för Glimåkra hembygdsförening mycket stort. Han var ”hustomte” i både Drakeberga och Sporrakulla. I minst 30 år såg han dagligen till att husen och trädgården var i skick.
När vi tog över gården har vi haft förmånen att ha nästan daglig kontakt med både Tore och Elis. Många jular firades på gården, då fick vi höra många gamla bygdehistorier. Man har alltid kunnat få hjälp om det behövdes.
Tore var en humanist, kritiskt tänkande med en vetenskaplig kunskapssyn, alltså sunt bondförnuft.
Vi vill hedra hans minne med dessa ord.