Hässleholm rasar i rankning

Det är Unizon, riksförbundet för kvinnojourer, som sammanställt en rankning av kommunernas kvinnofridsarbete. Hässleholm har tidigare legat mycket bra till, men hamnar i år på plats 70. 2017 låg kommunen på plats 15.
Det råder olika åsikter om vad det beror på. Enligt Anders Iversen, tillförordnad socialchef på Hässleholms kommun, beror raset inte på besparingar, utan på att andra kommuner hunnit i fatt Hässleholm, som varit en föregångare. Det är bra att Hässelholm gått i bräschen, men något har oavsett gjort att staden halkar ner. De arbetsmetoder som fungerat tidigare är bevisligen inte tillräckliga längre. Det finns förmodligen något som Hässleholm kan lära sig av de kommuner som gått om dem i rankning. Eftersom rankning dessutom baseras på en självskattning enligt ett frågeformulär borde det gå att identifiera var bristerna uppstått.
Det råder olika åsikter kring om våldet mot kvinnor har ökat eller inte — och om rankningen handlar om besparingar. Lotta Otterdahl från Frida kvinnojour s0m är verksamma i Hässleholm påpekar att de inte längre har verksamhetsbidrag från kommunen. Iversen säger att kommunen inte ser fler fall med våld mot kvinnor, men att våldet har blivit grövre. Det i sig motiverar att se över rutinerna för att motverka eventuella tragerier. Kvinnor som far illa måste kunna vända sig till kommunen och få hjälp.

Dagens fråga

Har du tagit fram vinterskorna?

Loading ... Loading ...