Debatt

Varning för klimatpassivitet

Utsläpp från fabrik. Foto: TT
Debatt
Debatt I ljuset av ökad kunskap och medvetande om de pågående klimatförändringarna tycks Lars J Erikssons krönika i Norra Skåne 5 augusti (Varning för klimatpaniken) minst sagt otidsenlig och faktaresistent.

I ljuset av ökad kunskap och medvetande om de pågående klimatförändringarna tycks Lars J Erikssons krönika i Norra Skåne 5 augusti (Varning för klimatpaniken) minst sagt otidsenlig och faktaresistent. Var har Eriksson varit de senaste åren? Måhända i en filterbubbla med dåligt sällskap. Naturligtvis kan man få framföra sina personliga åsikter i olika fora och hoppas på medhåll men här är det alltså förre chefredaktören för två skånska morgontidningar som ger uttryck för åsikter som står i bjärt kontrast till aktuell kunskap.

Vetenskapen är helt entydig (över 99 % av alla klimatforskare) med att vi människor orsakar den pågående uppvärmningen genom vårt fossildrivna samhälle som orsakar allt ökande koldioxidhalter. Både juni och juli slog globala värmerekord och nu ligger temperaturen 1,2 grader över prefossil era. Det kommer vara omöjligt att stoppa uppvärmningen vid 1,5 grader men det kanske finns en möjlighet att hålla oss under 2-grader om vi upphör helt med att släppa ut koldioxid senast år 2045 och halverar utsläppen innan år 2030. Detta är vetenskapliga fakta och vill man ha en lite mer utförlig och pedagogisk framställning så titta på Klimatkrisen del 1 som finns på SVT Play.

Att utifrån dessa fakta inte reagera och ta ansvar för en snabb och ansvarsfull omställning av vårt samhälle är en oförlåtlig klimatpassivitet. Alla måste istället dra sitt stå till stacken. Det gäller privatpersoner, politiker och företag och inte minst medierna. Naturligtvis måste även journalister och chefredaktörer ta sig an denna uppgift och rapportera sanningsenligt om den pågående och hotande klimatkrisen.

På några punkter verkar Lars J Eriksson erhållit en del relevanta insikter: stoppa byggandet i låglänt havsnära områden, förbättra jordbruket och insikten att flyget med nuvarande teknik inte kan fortsätta om vi ska bli oberoende av fossila bränslen. Andra delar av krönikan ger uttryck för betydligt grundare kunskaper, för att inte kalla det ren mansplaining (killgissning).

Den enda gång Eriksson hänvisar till vetenskapen så är det genom att citera tre svenska forskare i ekonomi vars studie vid närmare genomläsning visar att koldioxidskatt är en effektiv åtgärd och att det är mycket billigare att göra klimatomställningen snabbt på bristande underlag än att vänta och se.

Eriksson målar även en alltför pessimistisk bild om möjligheten att ta oss ur fossilberoendet. Vi står i början av ett gigantiskt teknikskifte. Energi via sol, vind och vatten är redan nu vid nyinstallation billigare än fossil energi och kärnkraft. Fordonsflottan elektrifieras i snabb takt och genom Northvolt i Skellefteå håller Sverige på att bygga upp en helt ny och ledande basindustri. Under 2020 kommer många nya elbilar ut på marknaden till överkomliga priser och vi kan även nästa sommar ta nattåget till kontinenten undervår semester.

Tillsammans kan du, jag, våra folkvalda och företagen tillsammans stoppa den smygande klimatkatastrofen. Genom beteendeförändringar, minskad och smartare konsumtion och i kombination med ny teknik kan det fortfarande finnas en möjlighet att nå 2-gradersmålet. Med det sker inte genom att vi är passiva och skeptiska åskådare utan genom att vi alla aktivt medverkar i denna omställning efter vår förmåga.

Mina bästa klimattips:

* Minska din totala konsumtion av saker (lägg hellre pengarna på klimatneutrala upplevelser) och köp fossilfria och närproducerade varor.-

* Ät mindre kött och mer vegetariskt.

* Åk kollektivt, cykla eller åk elbil.

* Sluta flyga och använd tåg vid långresor.

* Skaffa solceller på ditt hustak och se över din energianvändning samt isolering.

* Börja spara fossilfritt och gynna istället investeringar i förnybar energi. Gör aktiva val med dina pengar.-

* Välj politiker som förstår klimatproblematiken och som vill göra något aktivt för en hållbar omställning av samhället.

* Klimatkompensera för de livsstilsval som du vet genererar koldioxidutsläpp.

* Engagera dig i någon klimataktiv förening eller nätverk och bilda opinion.

* Boka in 27 september som en nationell demonstrationsdag förklimatet.

Lars-Joel Eriksson kommer att svara på texten i fredagens tidning (reds. anm)

Debatt

Stoppa snusket

Debatt
Lars Nord
Debatt

Badhussnusket II

Efter att för ett och ett halvt år sedan skrivit om ovanstående företeelse i badhuset i Hässleholm, har jag inte sett någon förbättring. Fortfarande är det alltför många som inte iakttar gällande regler. Det gäller inte bara barn och ungdomar, utan i hög grad även vuxna.

Då det går att läsa på anslagstavlan (Ordningsregler bassängbad) vid ingången vad som gäller ALLA badande. Där står bland annat: 7. Duscha och tvätta hela kroppen med tvål innan du badar, 10. Inga badkläder i bastun. Sitt på medtagen handduk. (gäller ej rekreationsavdelningen). 12. Respektera och visa hänsyn mot personal och andra besökare.

Jag kan bara konstatera att det är många som bryter flagrant mot dessa regler. Vem är det då som ska se till att föreskrifterna följs? I första hand måste det väl vara badpersonal och lärare/medföljare som ska se till detta. När jag konfronterar dessa om vad som gäller, ignoreras jag och t.o.m. lärare/medföljare blir förbannade. Även tränare/instruktörer borde ha ett ansvar för att föreskrifterna följs.

Nyligen kom det upp en en skylt med anvisningar på olika språk, vad som är viktigt när det gäller hygienen. Problemet är bara att den är placerad bakom en dörr som alltid står öppen. Kan det möjligen vara så, att placeringen är avsiktlig, för att inte irritera besökarna som inte iakttar föreskrifterna? Dessutom står det i punkt 16. Överträdelse medför avvisning/avstängning. Fråga: Hur många tänker man avvisa/avstänga som inte följer föreskrifterna i fortsättningen?

Jag har haft förmånen att besöka Actic i Ljungby. Där finns samma skylt, men i dubbla formatet uppsatt i både omklädnings- och duschrum. Lärare/medföljare går även med in för att ser till att barnen iakttar vad som gäller. Jag såg dessutom ingen vuxen som avvek från hygienkravet. Vad som går bra i Ljungby borde även gälla i Hässleholm. Om inte ordningsföreskrifterna gäller alla, plocka då ner dessa.

Således uppmaning till alla berörda: gör i stället om och gör rätt!

Lars Nord

Fritänkare och outsider

Debatt

Glöm inte tandvården i dagens ekonomiska kris

Tandvården är extra viktig i dessa svåra tider, påpekar skribenten.
Fotograf: Tore Meek
Debatt
Debatt

Tandvårdens patienter måste tas på allvar. Trots ekonomisk kris är tandvård inklusive borttagning av dentala material patienten inte tål nödvändig. Ekonomiska resurser för nödvändig tandvård behöver tillföras, skriver här Ann-Marie Lidmark ordförande i Tandvårdsskadeförbundet.

De som är sjuka av sina tandfyllningar, rotfyllningar, implantat eller andra dentala material kan få starkt nedsatt hälsa. Det handlar om extremt trötthet, värk i muskler och leder, krånglande mage och sämre kognitiva funktioner som dåligt minne och hjärndimma. Immunförsvaret försämras också med ökad risk för mer ordinära sjukdomar.

Många tvingas till långa sjukskrivningar och ofta helt i onödan. Problem med dentala material måste tas på stort allvar, trots att konventionella provtagningar sällan visar något fel. Det handlar både om individens lidande och samhällets kostnader.

Lyssna på patienten

Alla som är sjuka och misstänker att orsaken är dentala material måste få dessa borttagna utan kostnad. Därmed minskar belastningen i sjukvården.

Att lyssna på patienten är nödvändigt då det i dag saknas provtagning som bevisar att man är sjuk av dentala material. Ofta handlar det om känslighet för metaller och risken ökar ju fler metaller som finns i kroppen.

I den ekonomiska krisens spår blir det allt svårare för folk att betala tandvården själva. Politiskt får inte dessa frågor glömmas bort. Tillräckliga resurser för nödvändig tandvård måste finnas kvar liksom möjligheten att utan egen kostnad ta bort dentala material patienten inte tål. Även på kort sikt är det samhällsekonomiskt lönsamt.

Glöm inte tandvården

Tandvårdsskadeförbundet uppmanar politikerna att inte glömma tandvården trots andra akuta problem som kräver åtgärder. På sikt önskar vi att alla får tandvård på samma villkor som ordinär sjukvård. I dagens ekonomiska kris kommer det inte att bli verklighet.

Istället uppmanar vi politikerna att ge arbetslösa, de som har försörjningsstöd och kanske fler grupper att få gratis tandvård under en period. Kanske kan det även rädda konkurshotade tandläkarmottagningar.

Ann-Marie Lidmark

Ordförande

Debatt

Finns ingen skam?

Damer badar i en bassäng.
Skribenten är kritiskt till hur simhallarna i kommunen sköts.
Debatt
Debatt

Hur ligger det till egentligen? Sösdala simhall stängdes för drygt ett år sedan på grund av eftersatt underhåll. Bland annat påstods det vara ett läckage i taket. Ett läckage som vare sig arrendatorn eller brukarna av simhallen upptäckt. Tekniska förvaltningen gjorde en beräkning på vad det eftersatta underhållet mm skulle kosta att åtgärda och det var mångfalt mer än vad utomstående i branschen kunniga kom fram till.

Nu har tekniska förvaltningen i kommunen efter flera år upptäckt att det varit/är läckage i Tyringe simhall och den har nu stängts av säkerhetsskäl och besiktning. Är det kanske så att det läckage som under flera år skett i Tyringe har räknats in i kostnaderna för åtgärder i Sösdala och därför blivit orimligt stora. Eller har kanske inte man kunnat skilja på Sösdala och Tyringe utan “bunkat ihop” det hela?

Om nu politikerna har det lilla minsta skam i kroppen(knoppen) vilket ibland kan betvivlas så kan man inte åtgärda detta utan att också sätta Sösdala Simhall i brukbart skick. Eller hur?

Håkan Månsson

Debatt

Sverige prövas ekonomiskt

Debatt
Debatt Sverige prövas nu – både mänskligt och ekonomiskt. Här och nu är det viktigaste att bekämpa viruset genom att hindra smittspridning och vårda sjuka. Samtidigt måste politiken hantera chocken för ekonomin annars hotar en massutslagning av svenska jobb.

För att rädda så många jobb som möjligt vill Moderaterna ta bort arbetsgivaravgifter och att staten betalar halva hyran för krisande företag under två månader.

Ekonomin faller nu kraftigt och den ekonomiska politiken kan hjälpa till med övervintring av de svenska jobben men att få stopp på smittspridningen är helt avgörande för att detta ska lyckas

Omfattande varsel och uppsägningar kommer i spåren av Corona att vara oundvikligt. Politikens fokus måste nu vara att minimera antalet uppsägningar och konkurser samt säkerställa att svenska folket har en god hushållsekonomi. Moderaterna stödjer regeringens krispaket men inser att mer krävs – och presenterar därför ytterligare åtgärder för att rädda svenska jobb.

För att minska personalkostnaderna vill vi att arbetsgivaravgiften slopas för alla anställda under april och maj. Det innebär en kostnadsminskning med i snitt 22 000 kronor per anställd och månad och skulle göra stor skillnad för företag i närtid.

Få av de hårdast drabbade företagen äger sina egna lokaler. Det handlar om exempelvis butiker, hotell och restauranger – som nu fått mattan undandragen under dem. Därför föreslår Moderaterna att staten går in och tar halva hyreskostnaden för dessa företag under april och maj. Tillsammans med slopade arbetsgivaravgifter ger detta företagen ett större utrymme att manövrera den akuta krisen. Dessa åtgärder behövs snarast och vi tycker att det är dags för regeringen att agera nu.

Det är inte bara de stora företagen som ska kunna låna pengar för att överleva krisen. En Företagsakut bör därför införas som innebär att staten tar en stor del av risken när små och medelstora företag behöver låna pengar. Lån räcker dock inte – en statlig riskkapitalfond bör inrättas som investerar 100 miljarder kronor i svenska företag.

De politiska beslut som fattas de närmsta månaderna kommer att prägla hela det 20-tal vi har framför oss. Och kanske mer än så. Det var bra att regeringen var snabbfotad och tidigt la fram ett omfattande krispaket. Det är nu, inte efteråt, vi har möjlighet att minimera coronas effekt på jobben. Men även om regeringens förslag har varit bra så är de otillräckliga. Det krävs en bredare palett av krisåtgärder. Därför hoppas vi att regeringen också är redo att genomföra de förslag Moderaterna presenterat – för att rädda svenska jobb. Så att hjulen i Sverige kan snurra så bra som möjligt.

Elisabeth Svantesson (M),

ekonomisk-politisk talesperson

Ulrika Heindorff (M)

riksdagsledamot Skåne västra

Debatt

Lärarnas svåra utmaning

Åsa Fahlén. Foto: TT
Debatt
Debatt Många elever är helt beroende av den dagliga kontakten med läraren för att ta sig framåt och det finns dem som saknar stöd och förutsättningar hemifrån.

Det svenska samhället ställs nu inför svåra prövningar. Det ställer stora krav på kommuner och friskolor att vara lyhörda för lärarnas arbetssituation och behov. Eleverna har trots den rådande situationen rätt till kunskaper.

Många elever är helt beroende av den dagliga kontakten med läraren för att ta sig framåt. Det finns elever som saknar stöd och förutsättningar hemifrån. Kanske har de inte ens en miljö där de kan sitta ostört hemma. För de kommer det att bli extra tufft.

Distansundervisning leder tyvärr till kännbara kunskapsförluster och förutsättningarna varierar dessutom över landet. Det gäller såväl elevers tillgång till bredband i hemmet som teknisk kapacitet för distansundervisning i skolorna.

Distansundervisning är en nödlösning som dessutom kräver en helt annan pedagogik än när eleverna finns på plats. Även om lärare kommer att göra det yttersta för att det här ska fungera blir det svårt att undvika ett kunskapstapp för eleverna.

Vi lärare hamnar nu i en helt ny undervisningssituation som innebär en extra arbetsbelastning. En omläggning av hela den planerade undervisningen innebär en betydande kraftansträngning för lärarna och det måste finnas rimliga förväntningar på vad som är möjligt att åstadkomma. Det går aldrig att fullt ut ersätta distansundervisning med det personliga mötet och det som händer i ett klassrum.

Trots den exceptionella situationen är det viktigt att undervisningen påverkas i så liten utsträckning som möjligt. Det ställer stora krav på kommuner och fristående skolor att vara lyhörda mot bakgrund av den press som lärare nu arbetar under.

I detta ansträngda läge kommer det säkert att uppstå problem och bekymmer, men då är det viktigt att behålla lugnet och skapa en atmosfär av tillit.

Den oro som elever och föräldrar känner för uteblivna kunskaper, prov och betyg får många lärare nu försöka hantera. Men det finns ingen anledning att underblåsa denna oro.

Lärare kommer i situationer som denna att ta sin del av ansvaret och i möjligaste mån medverka till att skapa lösningar som ger eleverna de bästa möjligheterna inför framtiden. Elevernas rätt till kunskaper får aldrig åsidosättas. Men huvudansvaret har varje kommun och varje friskola att svara upp mot lärares och elevers behov.

Målet är att så långt det är möjligt visa att vi kan ge kvalitativt god utbildning i ett läge då landet är i kris. Men det betyder att också eleverna och föräldrarna ska ta sitt ansvar. Vi är många som jobbar hårt med att få det här att fungera.

Debatt

Låt personalen ta över vård

På torsdag ska regionstyrelsen fatta beslut om det blir personaldrivna vårdcentraler. Foto: TT
Debatt
Debatt Trots att det under flera år har anställts mer personal i Region Skåne har vårdköerna vuxit. Slutsatsen är att vi måste hitta fler lösningar på hur jobbet ska göras.

Trots att det under flera år har anställts mer personal i Region Skåne har vårdköerna vuxit. Slutsatsen är att vi måste hitta fler lösningar på hur jobbet ska göras. Ändrade arbetssätt, som gemensamma köer och profilering av de mindre sjukhusen, ska förbättra för både patienter och personal.

Vi tror att det lika viktigt att flytta mer makt till personalen. Det är därför vi har tagit fram ett regelverk som gör det möjligt för personalen att ta över.

Riktlinjerna har mött kritik från fackföreningarna kring den organisatoriska kopplingen och för att enheterna ska följa samma regelverk som den verksamhet regionen bedriver i egen regi, vilken de dessutom ska samarbeta och samverka med. Varför inte lika gärna bolagisera ett antal vårdcentraler? Det hade blivit tydligare och personalen hade verkligen fått ta ansvar fullt ut.

Detta är vi de första att hålla med om.

Personaldrivna vårdenheter är en mellanvariant, de kan liknas vid de kommunala intraprenader som finns. Vi vill ge personalen lite av den frihet som de hade kunnat få som bolagiserade eller som personalkooperativ, men med den trygghet som många upplever att de får i offentligt driven verksamhet. Personalen förblir anställd i Region Skåne. De har en budget som ska hållas. Men de får chansen att på ett annat sätt påverka det dagliga arbetet.

När frågan ställs om vad som kan göra regionen till en mer attraktiv arbetsplats får vi ofta höra att lön och trygghet är viktigt, men att verkligt inflytande över det egna arbetet har en nog så stor betydelse.

Det finns en rad utvärderingar av personaldrivna enheter. I Göteborg blev rubriken ”Från bra till bättre” när tre års verksamhet utvärderades. Man såg kvalitetsvinster för både brukare och personal, utan att det hade lett till kostnadsökningar. Kortare beslutsvägar gav ökad flexibilitet, vilket i sin tur ledde till en mer effektiv verksamhet som var mer anpassad efter de verkliga behoven. Både chefer och personal vittnade om ett närvarande ledarskap, ökad gemenskap och sammanhållning på arbetsplatsen.

Att erbjuda Region Skånes medarbetare möjlighet att utifrån egna idéer ge vård, utan att detta måste ske i entreprenadform, är viktigt för att utveckla verksamheten. Med utgångspunkt från medarbetarnas kunskap är det också ett sätt att ta vara på det engagemang som finns, att medverka till ökad arbetsglädje på en vårdcentral, en mottagning eller ett helt sjukhus.

Personaldrivna vårdenheter i regionens regi är ett sätt att utveckla välfärden som borde tilltala de partier som är skeptiska till privata vårdgivare och vårdval. Vi är positiva till bägge delar, men styr i minoritet och saknar stöd för att flytta mer makt till patienterna. Nu hoppas vi att oppositionen åtminstone ska våga flytta mer makt till personalen.

Debatt

Låt folk välja färdtjänst

Annette Linander
Debatt
Debatt För Centerpartiet är det en viktigt att alla människor ska ha än mer självbestämmande. Makten ska flyttas närmare individen.

Vill du kunna bestämma själv vem som du åker dina resor med? Även om du skulle ha en funktionsvariation som gör att du behöver en rullstol för att ta dig runt?

För Centerpartiet är det en viktigt att alla människor ska ha än mer självbestämmande. Makten ska flyttas närmare individen. Det är något som vi har drivit länge och kommer att fortsätta driva med oförminskad styrka även framöver. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själva forma sin egen framtid. Något som också ska avspeglas i möjligheterna att fritt få välja vårdgivare inom sjukvården.

Inför valet 2018 skrev Centerpartiet Skåne i sitt valprogram att vi vill se ett valfrihetssystem inom färdtjänsten. För att detta ska bli möjligt måste det däremot till en nationell lagändring som möjliggör detta. Därför har vi bidragit till att det i Region Skånes budget står att regionen ska agera påtryckande mot regeringen för en utvidgning av Lagen om valfrihet (LOV).

Nu har vi också fått andra idéer på området. I förra veckan bjöd DHR Skåne, som är en organisation som arbetar för att personer med nedsatt rörelseförmåga blir fullt jämställda, jämlika och delaktiga i samhället, in till ett möte med regionpolitiker för alla partiet. Detta för att informera om deras och aktiva inom funktionshinderrörelsens tankar kring konceptet rullstolstaxi som idag finns i bland annat Region Stockholm men också Malmö stad.

Vad är rullstolstaxi kanske ni frågar er då? Det är ett koncept som innebär att man istället för den traditionella lösningen kring färdtjänst med en beställningscentral och en utförare, så får alla bolag som uppfyller uppsatta ska-krav och accepterar den fastställda ersättningen en ackreditering. Brukaren av färdtjänst, som är i behov av specialfordon, väljer sedan själv vilken leverantör denne vill använda. På så sätt kan brukaren själv välja den ackrediterade utförare som denne är nöjd med och vid behov vända sig till en annan utförare. Erfarenheterna från Stockholm har visat på en mycket god kundnöjdhet och sju olika leverantörer att välja mellan.

Från Centerpartiet är det viktigt att lyssna på medborgarna och vi tar därför till oss de tankarna som DHR Skåne lyfte fram vid mötet och kommer försöka driva på för att få till stånd en utredning om hur konceptet med rullstolstaxi skulle kunna införas i Skåne som en form av valfrihetssystem. För att öka valfriheten och möjligheterna för dem som är i behov av färdtjänst.

Debatt

Glöm inte bilförarna

Elbilar på laddning. Foto:TT
Debatt
Debatt Det är inte rimligt att bilister ska ha onödigt stora batterier för att hjälpa elbolag om brist uppstår.

Elektrifiering är en viktig del av Sveriges strategi för minskade utsläpp av växthusgaser. Inte minst sker omfattande elektrifiering av bilparken. Under 2019 var cirka 12 procent av de nyregistrerade bilarna laddbara och andelen växer.

Även i industrin pågår miljösatsningar som kräver mer el. I en rapport från Svenskt Näringsliv konstateras att elkonsumtionen kommer att öka med 60 procent till år 2045. Detta ställer krav på utbyggd kapacitet, vilket är dyrt. Om man inte lyckas att bygga ut så riskerar vi elbrist. För att lösa detta diskuteras nu olika former lagring, däribland att använda elfordon som buffert genom så kallad ”Vehicle to grid”-teknik (V2G). I korthet går det ut på att bilarna delar med sig av sina batterier och nätet kan ta ström från dem när det står och laddar.

KAK vill inte att bilisternas perspektiv glöms bort:

1. Bilar finns till för människors mobilitet. Att använda dem för andra syften som att stabilisera elsystemet måste i så fall ske med bilägarens vetskap, bilägaren måste kompenseras för slitage som uppstår på batteriet och lån av ström måste ske utan risk för att störa bilägarens behov av fulladdat batteri.

2. En elbil är en dyr investering som bör optimeras för mobilitet. I snitt rullar bilar under fyra mil om dagen i EU och ska bilar anpassas för att stabilisera elsystemet finns risk att det driver en utveckling mot större och tyngre batterier. Det är både dyrt och produktionen har påtaglig miljöpåverkan.

Mot bakgrund av detta har KAK låtit SKOP fråga svenska bilägare om hur de ser på att låna ut sina bilbatterier till elbolagen. På frågan om hur viktigt det skulle vara att batteriet alltid är fulladdat när bilen skall användas, var svaren tydliga. Nästan alla (90 procent) tycker att det är mycket eller ganska viktigt att batterier alltid är fulladdade. Det är tydligt att man vill ha kontroll över bilens laddning. I stort sett alla (98 procent) anser också att det skulle vara mycket eller ganska viktigt att maximera livslängden på elbilsbatteriet.

Ska bilister lösa elsystemets brister måste konsekvenserna för bilägarna klargöras och eventuell kostnad för slitage eller minskad tillgänglighet ersättas av elbolagen. Men det ligger även en risk för elmarknaden i att göra sig beroende av elbilar för balansering. Vi vet att framtiden kommer att kräva mer el och då är det rimligt att bygga elproduktion och nät som matchar. Sannolikt kommer det som tidigare kallades ”räckviddsångest” att försvinna med tillgång till laddning på fler platser, och batterierna blir då mindre och lättare. Det är inte rimligt att bilister ska ha onödigt stora batterier för att hjälpa elbolagen. Låt inte den fantastiska utveckling som elektrifiering innebär hotas av en oförmåga att bygga ut kapaciteten. Öka tillgången på el istället.

Debatt

På flykt från samhället

Carina Ohlsson. Foto: TT
Debatt
Debatt S-kvinnor kräver att det används samma krafttag mot mäns våld mot kvinnor som mot gängvåldet.

S-kvinnors tema för internationella kvinnodagen är ”Fly för livet”. S-kvinnor jobbar för ett samhälle där alla människor lever i frihet och har lika stor makt över sina liv.

Idag är det inte så. Många kvinnor befinner sig på flykt hela livet. Det kan handla om ekonomiskt våld, psykiskt och fysiskt våld, eller att fly för från krig och förtryck. De kan behöva fly sin bostad, fly med barn eller lämna sin familj som flickor och kvinnor som flyr från hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi kräver att det används samma krafttag mot mäns våld mot kvinnor som mot gängvåldet. Mäns våld mot kvinnor är inte ett kvinnoproblem, det är ett samhällsproblem. Enligt nationellt centrum för kvinnofrid har mer än var tionde kvinna i Sverige utsatts för våld i nära relation. Varje år mördas cirka 15 kvinnor i en nära relation: mord som nästan alltid föregåtts av hot och våld som inte stoppats.

Nyligen har regeringen tillsatt 350 utredare inom polisen som ska få spetskompetens för att stoppa våldet mot kvinnor, vilket är välkommet, men det finns mycket kvar att göra. Kommunerna måste ta sitt ansvar. Det är de som ansvarar för att det finns skydd och stöd, som skyddade boenden. I dag brister det i kompetens och ansvar i många kommuner. Kvinnor undviker att lämna sin partner för att alternativet inte är tryggt. Det behövs ett tydligt samarbete mellan kommuner och kvinnojourer.

Det behövs ekonomiskt och psykologiskt stöd men framför allt behövs det boenden. Kvinnor behöver en chans att börja på nytt där de inte riskerar livet för att misshandeln fortsätter.

För att nå ett jämställt och jämlikt samhälle måste vi förändra förtryckande normer och förebygga våld. Vi måste ha nolltolerans mot av sexuella trakasserier. Vi får aldrig acceptera att flickors och kvinnors livsutrymmen begränsas för att andra tar sig rätten till deras kroppar, varken i de privata eller offentliga rummen. I vågen av #metoo-rörelsen har det varit tydligt att det finns mycket kvar att göra. Vi kräver ett stopp på mäns våld mot kvinnor!

NÄSTA ARTIKEL