Oron ökar, men inte brottsligheten

En stor majoritet tror att brottsligheten har ökat under de tre senaste åren, enligt den Nationella trygghetsundersökningen. Den består av anonyma svar på frågor om huruvida folk utsatts för brott, vilket hypotetiskt fångar upp även det mörkertal som inte anmält brottet till polisen, av olika skäl.
Det finns inget i brottsstatistiken som tyder på en ökning, så man kan fråga sig varför folk känner sig otrygga. Folk på mindre orter oroar sig mest, fast brottsligheten tenderar att vara lägre där. I juristernas magasin Paragraf gör Andreas Magnusson jämförelsen att 68 procent i Göteborg city tror att brottsligheten har ökat, medan hela 86 procent tror det i Åmål.
Misshandelsbrotten har minskat. Det är fler anmälda fall, men eftersom Sveriges folkmängd har ökat med en miljon är det färre i proportion. Mordstatistiken beror i stort på uppgörelser i undre världen och inte på något som drabbar gemene man.
Det finns brottslighet som ökar: internetbaserade bedrägerier. Det är mer rimligt att oroa sig för att någon kapar din identitet än att utsättas för våld. ”Trollandet” på internet har gett bra resultat för dem som ägnar sig åt det: en av fem svarande hade undvikit att lägga upp saker på internet av rädsla för trakasserier.
Politiker och medier bör tänka sig för innan de uttrycker sig alltför alarmistiskt om brottsligheten: det är inte ett faktabaserat argument.

Dagens fråga

Har du tagit fram vinterskorna?

Loading ... Loading ...