Skogen är en långsiktig lösning. Foto: TT

Allt ljus på skogen

Fler träd och färre kor. FN:s klimatpanel IPCC rekommenderar i sin nysläppta rapport – föga förvånande – att man ska minska på köttproduktionen och plantera fler träd. Det är ingen vild gissning att skogspolitiken kommer att bli mer central i den politiska diskussionen än den varit på länge. Träd är lösningen på en hel del av de klimatkrisrelaterade problemen.
Rapportens fokus på skogen ger hopp: att plantera många nya träd är trots allt fullt görbart. Etiopien planterade över 350 000 träd under en enda dag. Det långsiktiga målet är 4 miljoner träd. Kan Etiopien, kan Europa. Det handlar inte om någon manipulation av naturtillståndet: många områden i världen var tidigare täckta av skog och har avskogats i modern tid.
Skogen är en fantastisk resurs, inte minst för byggnation i framtiden. Det är fullt realistiskt att höghus kommer att byggas av trä framöver och man kan se sådana byggplaner på flera ställen i Sverige.
Samtidigt förordar IPCC att skogen ska få vara kvar längre innan den avverkas. Skogsbruket måste därmed både tänka lång- och kortsiktigt, vilket är en utmaning, men inte en oöverkomligt svår sådan. Skogen som en långsiktig klimaträddare och attraktiv ny råvara: går det ihop? Det är faktiskt möjligt att vi klarar båda delarna.
Många svenska skogsägare har redan en positiv attityd till hållbart skogsbruk och det finns ingen anledning att tro att det skulle minska, även om det lär finns en toleransgräns för förtjänstbortfall om skogen måste stå kvar mycket längre utan att avverkas än i nuläget.
Att vara en skogsnation när skogen utpekas som av lösningarna på ett stort problem är en bonus. Det är bråttom: men Sverige har mycket skog och planer på att plantera mer lär få vara emot. Det är dessutom en god möjlighet för att öka den biologiska mångfalden om det finns mer, och mer varierad, skog. IPCC:s kritik mot jordbruket kommer dock säkert att mötas av ett större motstånd.

Dagens fråga

Har du tagit fram vinterskorna?

Loading ... Loading ...