Miss­tänks för 34 bi­drags­brott

Osby

Un­der tors­dagen in­kom en drös an­mäl­ningar till po­lisen från För­säk­rings­kas­san. An­mäl­ningar rör en per­son som är hem­ma­hö­ran­de i Osby kom­mun. För­säk­rings­kas­san miss­tänker att per­sonen vid sam­man­lagt 34 till­fäl­len mel­lan den 8 ja­nu­a­ri 2018 till och med den 22 mars 2019 ska ha lämnat in orik­tiga upp­gifter. An­mäl­ningarna ru­bri­ceras som både bi­drags­brott av nor­mal­graden och ringa bi­drags­brott. Det finns i nu­lä­get inga upp­gifter om vilka sum­mor det ska röra sig om.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Har du tänkt köpa biljett till Helgeåfestivalen?

Loading ... Loading ...