Slöjförbud är en komplicerad fråga

Sverigedemokraterna i Malmö har lagt en motion om att förbjuda ”värderingsstyrda slöjor”. Det vill säga att förbjuda muslimer att klä sig traditionellt. Motionens författare Magnus Olsson och Nima Gholam Ali Pour menar att slöjan signalerar brist på jämställdhet mellan pojkar och flickor och kan förknippas med hedersförtryck. Om du förtrycks av hederskäl gör det ingen skillnad om du tvingas ta av dig slöjan i skolan eller ej.
Det hade varit välkommet om SD bestämt sig för att lägga om sin politik och ha jämställdhet som huvudfråga. Men Sverigedemokraterna värnar aldrig så mycket om jämställdhet som när det gäller hur muslimer ska få lov att klä sig eller vara. Att hindra muslimska flickor från att ha sjal är samma typ av manipulation som att tvinga dem att bära det. Problemet med att förbjuda just muslimers religiösa symboler är att man ger en viss grupp i samhället färre fri- och rättigheter än andra och det är inte så Sverige har fungerat de senaste decennierna, på tal om traditionella värderingar, som de båda nämner som skäl för ett förbud.
I de fall man har diskuterat ett förbud mot heltäckande slöjor har det handlat om situationer där det är viktigt att kunna se vederbörandes ansikte, som till exempel när man jobbar med små barn, som behöver kunna se ansiktsuttryck. Eftersom det inte automatiskt är så att beslöjade flickor och kvinnor utsätts för förtryck är det inte effektivt mot hedersförtryck att förbjuda det.
Hedersvåldet är verkligen ett stort problem, där har SD rätt. Det löser man genom utbildning och juridiskt stöd till unga som far illa. Polisen måste våga ställa svåra och laddade frågor och få träning i hur man bemöter detta. Alla förslag från SD om hur rättssystemet bättre ska kunna hjälpa unga som utsätts för hedersvåld är mycket välkomna, precis som från andra politiska partier. Man kan däremot inte basera ett regelverk på en minoritets ogillande av en främmande religion.

Dagens fråga

Har du tagit fram vinterskorna?

Loading ... Loading ...