”Det är faktiskt helt magiskt – före regnet”

Skånskans recensent har sett Edda Magnason och Kvinnoorkestern.

https://www.skd.se/nojesbloggen/2019/08/10/elementen-mot-musiken/