GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Gör plats för skörd på väg

Hässleholm • Publicerad 10 augusti 2019 • Uppdaterad 25 november 2021

Sen­som­maren är en in­ten­siv per­iod för de skånska lant­bru­ka­rna. Halm, gräs och skör­de­trös­kor måste trans­por­teras mel­lan gårdarna och spann­målen ska fraktas vidare till in­du­strin för livs­me­dels­pro­duk­tion.

I spåren av för­ra som­marens natt­svarta skör­de­sta­tistik, har årets gynn­samma vä­der kommit som en skänk från ovan.

– Vi fick drygt 30 pro­cent av en nor­mal­skörd för­ra året. Men i är det des­to bättre och hit­tills är jag nöjd med fram­för­allt vall­skörden, som ligger över me­del­vär­det, är torr och av bra kvalité, säger Jan Karlsson som driver Öra­hol­ma Gård i Fin­ja.

Skör­de­tiden gör sig på­mind ute på de skånska vägarna. När­va­ron av stora, lång­samma transportsfordon ökar, och bi­drar till kö­bild­ningar och ir­ri­ta­ti­on bland med­tra­fi­kanter.

Ny­li­gen gick där­för Lant­bru­ka­rnas riks­för­bund (LRF) i Skåne ut med en väd­jan till fö­ra­re att visa hän­syn för lant­brukets be­hov att köra med sina breda for­don på vägarna. Trans­porter som är nöd­vän­diga för att vi ska kun­na handla bröd, öl, flin­gor med mera.

– Det är hög­tryck på vägarna just nu och det har dess­utom varit en myc­ket bättre skörd i år så det är mer att frakta. Men det gäller en rätt kort per­iod och jag tycker andra tra­fi­kanter får ha över­se­en­de, säger Hen­rik Nilsson.

Vall­trans­porterna, be­rät­tar Jan Karlsson, kommer att fort­sätta långt in på höst­kan­ten. I fråga om spannmålskörden, som i första hand trans­por­teras un­der au­gus­ti, be­ror for­donens när­va­ro på vägarna myc­ket på vä­der­leken.

– En dryg tred­je­del av spann­måls­skörden är ge­nom­förd och har vi nu vä­dret med oss kan det bli klart inom tre vec­kor. Men börjar det regna igen så får det skjutas fram yt­ter­li­ga­re, säger Jan Karlsson.

Att fram­kom­lig­heten på vägarna på­verkas un­der den här pe­ri­oden, har en­ligt Jan Karlsson myc­ket att göra med hur vägarna har pla­nerats. Inte minst upp­står trängslen på de allt van­ligare två plus ett vägarna.

– Trafikverket har ju själv banat väg för det här ge­nom att sätta upp mitt­räc­ken. Även om det ökar tra­fik­sä­ker­heten bi­drar det ju till pro­blem med fram­kom­lig­heten, säger Jan Karlsson.

En­ligt Trafikverket är två plus ett vägarna en nöd­vän­dig åt­gärd för att minska död­lig­heten i tra­fiken.

– Mitt­räc­kena har visat sig vara ef­fek­tiva på de vägar de satts upp, där ett lägre an­tal tra­fik­olyc­kor med all­var­liga ska­dor som ut­gång rap­por­terats, säger Ka­ta­ri­na Wolfram, press­kom­mu­ni­ka­tör på Trafikverket, och fort­sätter:

– De gånger man hamnar bak­om en trak­tor el­ler skör­de­trös­ka, får man ta och ac­cep­tera det. Det handlar säl­lan om mer än någ­ra ki­lo­me­ter.

Jan Karlsson håller med om att det är vik­tigt att tra­fi­kanter har över­se­en­de när de hamnar bak­om en av lant­brukets trans­porter.

– Folk tycker väl att de har brått­om hem från jobb, men man tjänar inte så myc­ket tid på att köra som en buse. Det är bättre att visa hän­syn och ta det lugnt, säger han.

bild 1/2
Behåll ditt lugn när du hamnar bakom en traktor.Foto: arkiv
För Jan Karlsson, som driver Öraholma gård i Finja, ska många saker falla på plats nu när skörden på allvar inletts.Foto: Teodor Dimblad
Behåll ditt lugn när du hamnar bakom en traktor.Foto: arkiv
För Jan Karlsson, som driver Öraholma gård i Finja, ska många saker falla på plats nu när skörden på allvar inletts.Foto: Teodor Dimblad
Teodor DimbladSkicka e-post
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.