Foto: Scanpix

Bonde hade kor utan kontroll

HÄSSLEHOLM

I mer än sju år hade en lantbrukare utanför Hässleholm omkring 200 kor utan att ha anmält sin verksamhet till miljönämnden. Nu utreder polisen agerandet som misstänkt miljöbrott.
I våras försökte kommunen få in uppgifter om antalet djur men inget svar kom in. Då gjordes ett besök på plats, varpå lantbrukaren berättade att han hade omkring 200 djur och hade haft det sedan början på 2012.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden polisanmälde mannen, eftersom ett lantbruk med mer än 100 djurenheter enligt miljöbalken ska anmälas till miljönämnden. Syftet är att kommunen genom tillsyn ska ha möjlighet att begränsa riskerna med allt ifrån smittspridning till gödselhantering och bekämpningsmedel.

Dagens fråga

Lockar Jill Johnson dig att köpa biljett till Torsjö Live?

Loading ... Loading ...