Foto: Lars Sjögren
Foto: Lars Sjögren

Läsarens egen bild

Hela våren, sommaren och hösten skiftar naturen i färg och blommor av olika sorter slår ut till glädje för oss alla.
Här kommer några bilder som Lars Sjögren tagit.