Sent bygglov blir billigare

BJÄRNUM

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tog för lång tid på sig att lämna besked om bygglov – nu gör den nya lagen att ett par som velat bygga hus utanför Bjärnum får sin bygglovsavgift sänkt med närmare hälften.
– Vi var två veckor sena, konstaterar nämndens ordförande Kenny Hansson (M).
I ytterligare två ärenden har kommunen sänkt avgiften på grund av sena handläggningstider.
De nya reglerna trädde i kraft vid årsskiftet. Avgiften ska reduceras med en femtedel varje vecka som tidsfristerna överskrids. En person som ansöker om bygglov eller ett förhandsbesked har rätt att få besked inom tio veckor efter att en fullständig ansökan lämnats in.

Dagens fråga

Har du tänkt köpa biljett till Helgeåfestivalen?

Loading ... Loading ...