En viktig knutpunkt även framöver

Opinion

Den stora branden vid järnvägen i Hässleholm påverkar inte bara tågtrafiken, den påverkar också stadsbilden i staden och även bilden av staden som en eventuell brottsplats. Polisen har ännu inte fått bekräftat om branden var anlagd, men det skulle tyvärr inte förvåna.
Godsmagasinet var ett fint trähus med hundra år på nacken som var intimt förknippat med stadens historia som järnvägsknutpunkt. Det är sorgligt att magasinet nu är borta, det hade behövts som en påminnelse om det gamla i det i övrigt nybyggda området.
Kommunen köpte fastigheten för mindre än två år sedan. Kanske hade godsmagasinet fått rivas när nya spår för höghastighetståg ska byggas, men nu slipper Trafikverket och kommunen ta ställning till det. Kommunen får ta en funderare om och hur en liknande byggnad ska byggas upp och i så fall var. Hässleholms historia som järnvägsknutpunkt är viktig att bevara och utveckla och här skulle kommunen kunna ta viktiga initiativ.
Trafikverket räknar med att tågtrafiken kan starta igen på fredag, men redan på onsdag hoppas man att södra stambanan är farbar. Det kommer att ta lång tid innan man reparerat alla skadorna som branden åstadkom och det gäller att vara noggrann. Hässleholm är en extremt viktig knutpunkt för den svenska järnvägstrafiken, om någon tidigare har betvivlat det står det glasklart nu efter branden.
Genom den nya verkstadsdepån som ska byggas strax norr om staden, i Kärråkra, kommer ytterligare arbetstillfällen att komma Hässleholm och norra delarna av Skåne till del. Alla Öresundståg ska när depån är färdig repareras och ses över här.
Hässleholms kommun ser i sin Framtidsplan sig som en självklar nationell knutpunkt och tillväxtmotor, vilket är mycket positivt. Återuppbyggandet kring järnvägsområdet efter branden bör ta in det perspektivet för att göra staden robust och ta hänsyn till stadens intressanta historia.

Dagens fråga

Svarar du när det ringer telefonnummer som du inte känner igen?

Loading ... Loading ...