Teckning: Ninja Nilsson, 6 år

Min teckning

”Detta målade jag till min mormor Janet när jag besökte henne på Mariebo”.
Det är Ninja Nilsson, 6 år, från Helsingborg som varit framme med färgpennorna. Vi tackar med att skicka boken Hur ska det gå för Toribio,av Isol.