Utkräv svar från våra politiker

Eva Hedenfelt (EH) ondgör sig i en insändare 26 juli över att ”klimatskeptiker” får ”härja fritt” i Norra Skåne. Hon utgör därmed ännu ett dystert exempel på hur desperata klimathotstroende vill begränsa demokratin och yttrandefriheten.

EH hänvisar till en undersökning från Novus, där ”klimatskeptiker” definieras som de som inte tror att någon klimatförändring finns.
Att denna grupp, enligt Novus, utgör två procent verkar högt: klimatet är ju sinnebilden för något föränderligt som alltid ändrats över tid, och motsatt uppfattning bör sorteras in under rubriken ”ovidkommande”.
Någon debatt om vad som påverkar klimatet finns inte utanför Sverige, påstår EH. Det är inte konstigt att EH har denna uppfattning, med tanke på att statliga medier (SVT, SR och UR) och i princip alla tidningar (Norra Skåne utgör ett av få lysande undantag) propagandistiskt förfäktar den alarmistiska uppfattningen och vägrar släppa fram någon med annan syn på saken.

Jag vill som exempel på en i högsta grad pågående diskussion hänvisa till den petition från närmare hundra italienska forskare och vetenskapare som lades fram i juni (se klimatupplysningen.se). Man varnar för de katastrofala konsekvenserna av en politik som vill minska koldioxidutsläppen och påpekar att koldioxid tvärtom är en nödvändig förutsättning för liv.

Man skriver vidare att människans ansvar för den klimatförändring som observerats de senaste hundra åren har överdrivits på ett oförsvarligt sätt, och att modellernas katastrofförutsägelser inte är realistiska.
Man påpekar också att det inte existerar någon konsensus i klimatfrågan. Alla medier som tar sitt uppdrag att objektivt skildra samhällsfrågor på allvar, borde redovisa rapporter som denna. Tyvärr sker det nästan aldrig.

Dessutom är det få som ”gitter argumentera emot”, enligt EH. Det beror sannolikt på att de klimathotstroende i sakfrågan ständigt blir motbevisade av data från verkligheten.
Istället för att passivt följa medieflocken uppmanar jag alla att utkräva svar från sina politiker och kommunala tjänstepersoner: vänligen redovisa det vetenskapliga underlaget för era beslut med klimatanknytning.

Ernst Herslow, Hästveda

Dagens fråga

Brukar du besöka badplatserna i Hässleholm?

Loading ... Loading ...