Foto: Arkiv

Solen och ekonomin

Solens ned och uppgång kan användas som en bild för att beskriva ekonomi och konjunktur, Det verkar nu som om vi är på väg in i en lågkonjunktur.
Då gäller det att på alla sätt värna om det som ändå kan minska följderna. Ett sätt är att förbättra villkoren för företagande.
Många företagare upplever att det finns alldeles för mycket regler som hämmar start av företag och deras utveckling.
Regelkrångel tar alldeles för mycket tid från företagaren.

Centerpartiet vill att alla regler skall ha en solnedgångsklausul vilket innebär att man sätter ett slutdatum för en regel.
Skall den sen fortsätta att gälla måst den omprövas och dess för- och nackdelar noga analyseras.
Administration av regelkrångel är ingen önskesyssla för företagaren och här kan en förenkling medföra både nyföretagande och nyanställningar.

Lars-Ivar Ericson (C), Tyringe

Dagens fråga

Brukar du besöka badplatserna i Hässleholm?

Loading ... Loading ...