Okända svenskar med tunga positioner i EU

Det sitter tjugo svenskar i EU-parlamentet, men hur många kan räkna upp ens fem av dem? Många är nyvalda, men några har ändå lyckats få tunga positioner. Man kan öka sitt inflytande i parlamentet tämligen mycket om man får vara ordförande i ett utskott eller rapportör för en viss fråga.
Fredrick Federley (C) är en av få rutinerade efter fem år i parlamentet och blev därför vald till vice ordförande i sin partigrupp Renew Europe.
Han sitter också i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet där han åstadkommit mycket, inte minst vad gäller djurvälfärd. Hans tunga uppdrag nämns sällan i svensk media och det är tyvärr samma sak när det gäller andra framgångsrika EU-parlamentariker.
Moderaternas Tomas Tobé är nyvald i parlamentet, men blev trots detta vald som ende svensk som ordförande i ett EU-utskott. Han håller i klubban i utvecklingsutskottet som arbetar med biståndspolitik och samarbetar med utvecklingsländer.
Både Heléne Fritzon och Alice Bah Kuhnke är ledamöter i jämställdhetsutskottet. Kan det bero på att de båda suttit i en feministisk regering, månntro?
I ett gigantiskt parlament som EU är det extra viktigt att vara med och leda arbetet i de olika utskotten. Personliga kontakter betyder extra mycket eftersom ledamöterna kommer från så många olika länder. Där har en del kunnat bädda för sitt arbete i parlamentet när det skaffat sig positioner i sina partier på Europanivå.
Katarina Erlingson

Dagens fråga

Svarar du när det ringer telefonnummer som du inte känner igen?

Loading ... Loading ...