SD arbetar medvetet och på sikt

Replik till Sven Lundh, Hanna Nilsson, Camilla Nordström och Ulf Berggren, samtliga SD, 16 augusti.

Kopplingen till nazismen är naturligtvis komprometterande för SD. Det är därför man idag talar om ”nolltolerans”.
Denna gäller dock inte för alla.
Personer som är viktiga för partiet slipper undan.
Högernationalismen rymmer dock många schatteringar.
å när 30- och 40-talens nazism inte längre är gångbart i det nypolerade SD, finner man ideologiska rötter ännu längre tillbaka.

”Den antidemokratiska ultranationalismen är äldre än fascism och nazism – i Sverige uppträdde den inom den reguljära högern under kampåren för att bromsa eller förhindra övergången till parlamentarism och allmän rösträtt”, skriver Håkan Holmberg i ”Den farliga mångfalden – om Sverigedemokraternas världsbild” (Premiss 2018).
Mest känd av dessa konservativa ideologer var Rudolf Kjellén (död 1922), riksdagsman och professor i Lund och Uppsala.
Han ville förena nationalism med en klassöverbryggande ”folkhemspolitik” där syftet var att möta hotet från liberalism och socialdemokrati.

”Poängen för förståelsen av dagens SD är alltså att det finns en äldre idéströmning än de små och uttalade nazistgruppernas Hitlernostalgi att knyta an till för Åkesson och andra. Inspirationen från Kjellén är ofta mycket tydlig och uttalad”, skriver Holmberg.
Partier och dess väljare är inte samma sak.
SD:s väljarbas bygger huvudsakligen på proteströster mot den förda migrationspolitiken.
Endast kärnväljarna, om ens det, delar partiets djupare ideologi.
Få vill ha ett Sverige med stora likheter med exempelvis dagens Ungern, Polen eller Ryssland, samtliga auktoritära stater.
Detta vet partiets ideologer.
I stället inriktar man sig på negativa följder av migrationspolitiken, följder som ju de flesta av oss både känner till och ibland känner av.

När så partiets väljarbas växer, är det ideologernas uppgift att knyta missnöjet till den högernationalistiska ideologin.
Så arbetar SD långsiktigt och medvetet. Med hjälp av ideologin bygger man successivt upp en ny ”förståelse” av samhället och världen, där kulturen, mångfalden och ”vänsterliberalismen” angrips och där ”eliten”, journalister, forskare och experter utmålas som folkets fiender och där SD bestämmer vem som tillhör folket och är ”Sverigevänner”.
Det långsiktiga målet för SD är att göra om Sverige till en hemvist för högernationalistisk ideologi. Betoningen av migrationspolitikens negativa sidor är endast ett smörjmedel för det framväxande maskineriet.
Snart nog kommer det att visa sig för fler att SD är långt mer än ett enfrågeparti.
Att vilja ha en annan framtid är en sak, att välja SD:s framtid är således en helt annan sak.

Förolämpningen mot Förintelsens offer skedde när SD bildades, av nazister.
Att ständigt påtala detta är helt nödvändigt och devalverar på intet sätt nazismens ondska.
Tvärtom kan detta hjälpa oss till en djupare förståelse av de processer i samhället som leder fram till ondskans triumf.
Att försöka gömma och glömma SD:s ideologiska rötter är därför att vilseleda, motsatsen till upplysning.

Ulf Löfgren

Dagens fråga

Har du varit på auktion?

Loading ... Loading ...