Mikael Kullberg vill se fler åtgärder för att få ner hastigheterna på exempelvis vägen förbi Linnéskolan i Hässleholm. 8Foto: Mikael Gamm/Arkiv

Tredje sämst att hålla rätta farten

Hässleholm/Sverige 53 procent av förarna höll för hög hastighet när M Sveriges lokalklubbar kontrollerade hastigheten utanför 32 skolor i 20 kommuner över hela landet.
– Vi är tredje sämst på att hålla fartgränserna, säger Mikael Kullberg från M i Hässleholm.

I Hässleholm gjordes mätningar vid Linnéskolan på Röingegatan och vid Engelska skolan på Finjagatan. Här var resultaten lika dåliga som i övriga landet.

Utanför Linnéskolan, där mätningar gjordes vid tre tillfällen av Mikael Kullberg och Gert Jakobsson, var det i stort sett lika många som körde för fort som höll fartbegränsningen på 30 km/tim. Utanför Engelska skolan på Finjagatan var det en merpart som körde allt för fort vid två mättillfällen.
– Det är skrämmande att så många kör för fort utanför skolor. Man skulle kunna förvänta sig att förare tar extra stor hänsyn just till barn som är de mest oskyddade trafikanterna. Det här är ett beteende som är helt oacceptabelt.
– Polisen kan och bör göra stora insatser med hastighetskontroller vid skolorna speciellt nu när höstterminen börjar, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

Mikael Kullberg. M i Hässleholm, konstaterar att många kör för fort förbi Linnéskolan även under middagstid, vilket en mätning visat.
– Det verkar som vedertaget att köra för fort förbi skolan, suckar han och vill gärna se fler hastighetsdämpande åtgärder i staden.
– Tittar man på siffrorna från hela landet ligger Hässleholm tredje sämst när det gäller att hålla fartgränserna, tillägger han.
Under mätperioden genomförde M Sveriges lokalklubbar och avdelningar 7 300 observationer utanför 32 skolor i 20 kommuner.
86 procent av förarna var privatpersoner medan 14 procent var yrkeschaufförer. 53 procent av privatpersonerna och 53 procent av yrkeschaufförerna höll för hög hastighet. Högsta uppmätta hastighet var 84 km/h!

– Trafikmiljön utanför många skolor skulle kunna göras bättre. Små åtgärder som att till exempel separera gående från bilar så långt det är möjligt, skulle minska risken för olyckor.
– Väghållarna, oftast kommunerna, måste se över trafikmiljön utanför skolorna och hur fartdämpande åtgärder kan förbättras, avslutar Heléne Lilja.

Fotnot: M Sverige hette tidigare Motormännen.

Dagens fråga

Har du tänkt köpa biljett till Helgeåfestivalen?

Loading ... Loading ...